Лекция на проф. д-р Величка Минкова в НХА - Филиал Бургас

2023.03.01

На 6 март (понеделник) 2023 проф. д-р Величка Минкова ще изнесе в НХА – Филиал Бургас лекция на тема: „Комбинаторика“. Събитието ще се състои от 16:00 ч. в Лекционна зала 2, в Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас.
 
Проф. д-р Величка Минкова ще разкаже повече за комбинаториката – същност, специфики, методи и приложение в изобразителното изкуство.
Събитието се провежда с подкрепата на Студентски съвет при НХА.
 
Величка Георгиева Минкова е родена през 1971 година в София. През 1994 г. завършва Националната художествена академия - специалност „Дизайн за детската среда“. До 1998 г. работи в „Национален център по дизайн“, а впоследствие в частна агенция. Притежава награда за най-добър знак и шрифт от V Изложение „Реклама - Експо 95“. Участва в множество ежегодни изложби „Винария“ (Винария 1999; 2000; 2001; 2002) и изложби по дизайн. Член е на Асоциацията за дизайн и реклама. Участва в научни конференции. Интересите й са насочени към структурната комбинаторика и нейното приложение в дизайн-процеса и обучението по изобразително изкуство в училищата.
 

Сподели