От страница на страница... – 127 години Библиотечна сбирка на Националната художествена академия в Галерия „Ателие“ на НХА – Филиал Бургас

2023.11.08

16.11 – 31.12.2023
 
Откриване: 16 ноември 2023 г. (четвъртък), 18:00 часа
Галерия „Ателие“, Национална художествена академия – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
 
Експозицията „От страница на страница...“ се фокусира върху създаването на специализирана библиотечна сбирка и нейното развитие във времето. Това е един все още слабо проучен процес, който обаче представлява съществена част от историята на образователната институция. Експонирането на запазени архивни документи, фотографии и редки издания по изобразително изкуство е не просто връщане назад във времето, то е опит на кураторите да изяснят и редица неизвестни. Представят се значими етапи и аспекти – обособяването на библиотечен фонд през 1896 г., организирането му като съвременна научна библиотека и обогатяването му през годините, неговият принос за оформянето на Художествената академия като един от първите културно-просветни центрове след Освобождението и първата половина на ХХ век.
 
Екип: д-р Милена Балчева-Божкова (ръководител на проекта и куратор на изложбата), доц. д-р Ненко Атанасов (куратор на изложбата и автор на знака, дизайна и оформлението), доц. д-р Росен Тошев (фотограф), Анелия Георгиева и Лиляна Иванова (проучване на библиотечния архив и селекция на изданията), Силвия Милославова (редактор, коректор, преводач) и Димитрина Спасова (Връзки с обществеността).
 
В интересното историческо развитие и утвърждаването на Художествената академия в София своите място и заслуга има нейната библиотечна сбирка, събирана и опазвана в продължение на много десетилетия. По своето съдържание тя се счита за най-старата библиотека с най-богат специализиран фонд от литература за изобразително изкуство. Обръщайки поглед назад към началото на първото висше училище за изкуства в България, установяваме с респект, че още тогава в неговия минималистичен модел е предвидено обособяване на библиотечна сбирка. А това е значима стъпка, която пряко допринася за реализиране на академичната мисия на институцията през следващите десетилетия.
 
Със своята 127-годишна история сбирката на Художествената академия от издания по въпроси на изобразителното изкуство днес стои достойно на българската информационна карта – отдавна утвърдена като водеща информационна институция на пластическите изкуства в страната. По своята специфика е уникална, тъй като притежава многотомни издания по история на изкуството, повечето библиографска рядкост, и стотици изключително ценни книги и албуми.

Галерия

Сподели