Проф. Николай Драчев е новият ректор на Националната художествена академия

2015.11.30

на снимката - проф. Николай Драчев
 
На 30 ноември 2015 в Националната художествена академия се проведе Общо събрание за избор на нов ректор и нов академичен състав.
Проф. Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия в продължение на два мандата (2007–2015) прочете пред академичния състав, пред студенти и служители отчетния доклад на ръководството за изминалите години. 
- Подготвени и успешно приключили институционална и програмна акредитация с най-висока оценка, съответно  9,03 и 9,52 и с  шестгодишна валидност.
- Четири години първо място в рейтинговата система на МОН, в професионално направление „изобразителни изкуства“.
- Усвоен на 100 % капацитет за прием на студенти в ОКС: бакалавър, магистър и ОНС доктор.
- Постоянно и навременно сътрудничество със средните професионални училища по изкуствата в страната. 
- Успешно приключили три проекта по европейски програми.
- Изработване на нов сайт на Академията, получил впоследствие три национални награди. 
- Над 200 финансирани научни и художественотворчески проекта.
- Проведени многобройни лекции, срещи, беседи, уъркшопи и други събития с известни творци и изследователи на изкуството. 
- Многобройни дарения за музейната сбирка и библиотечния фонд на Академията.
- Над 100 изложби представени в галерия „Академия“.
- Многобройни конкурси, изготвени и организирани със съдействието на специалистите от НХА.
- Развитие на международните контакти и договори.
- Осъществяване на престижния международен форум ТРАНСФОРМ  в София, с участието на десет университети и академии  по изобразително изкуство от Югоизточна Европа, Пет издания на Международния фестивал за дигитални изкуства - DA Fest, Организиране и провеждане на две издания на Международно студентско биенале „Рисунка“, Международна лятна академия и скулптурен симпозиум - Ахтопол, Лятна академия в „Дом Витгенщайн“ - Виена и др.
- Десет години ползотворно сътрудничество и реализиране на многобройни и престижни събития с основния партньор на НХА – Societe Generale  Експресбанк.
И много други, успешно приключили, академични дейности и събития. 
 
В заключение проф. Светослав Кокалов се обърна към колегите си:
„Ние предаваме тази щафета с чувството, че сме направили всичко по силите си, да оправдаем вашите очаквания и с благодарност за взаимното доверие и за общите усилия. Когато тази взаимност я има, ще я има и Академията.
Поне – и най-малко – още 120 години.“
 
Общото събрание на НХА прие отчета на Ректора, проф Светослав Кокалов и проведе избор за нов Ректор. След гласуване с  63 гласа "за"  за Ректор на НХА  делегатите  избраха проф. Николай Драчев. Другите двама кандидати за поста – проф. Георги Янков и проф. Виктор Паунов получиха 26 и 22 гласа в своя подкрепа.
 
Николай Драчев е роден 1952 в гр. Кърджали. Завършва средното си образование в Художествената гимназия в София. През 1978 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност „Стенопис“. 
От 1980 г. е преподавател в Средно специално художествено училище за изящни изкуства „Илия Петров”, София и директор на училището до 1998 г.
От 1998 е доцент по стенопис, в катедра „Стенопис“ на НХА. От 2004 г. – професор по стенопис. През периода 2004-2007 г. е заместник-декан на Факултета за изящни изкуства. От 2007 до 2015 г. заема длъжността декан на изящния факултет.
Николай Драчев има многобройни реализации на стенописи във ВНВУ Велико Търново; АПК Сандански; ОК Раднево; ТПО „Българска книга”, София; училище „Христо Ботев” Сандански и др.; създава творби, притежание на Музейна сбирка Тервел; Музей Дулово; ІІІ-та  поликлиника, София; Клуб-ресторант, Самоков и др. (1978 – 1988 г.). Участва в Международна лятна академия в гр. Виртон, Белгия (1983); Международен семинар за монументални изкуства в гр. Сенек (1986); Междувароден симпозиум по проблемите на съвременното изкуство в град Варшава (1989) и др. Изписва стенопис в Университета в гр. Боуру, Бразилия (1997). Реализира витражи в църква „Св. Георги”, София; Стопанска банка – Радомир; ресторанти „Макдоналдс” във Варна и Пазарджик (1998-203); витражни тавани и колони в хотел „Даунтан” (2000); витражи в „София Ленд”, декоративна рекламна стъклена пластика „Девин” (2002); витражи във Виенски салон – Киев; витражна икона (частна колекция, Бразилия (2002-2003); декоративно пано в административна сграда, Чамкория (2003); витражи в параклис „Св. Екатерина” (2004) и др. Изпълнява многобройни витражи и лампи в техника „Тифани” в страната и чужбина.
Участва в много национални и колективни изложби с графики, рисунки и живопис, като негови творби са собственост на редица галерии и частни колекции в страната и чужбина.

Галерия

Сподели