Резултати от II етап на конкурса за Касиер счетоводство

2021.03.04

Комисия, назначена със заповед  № 0046-О /26.02.2021 г. на Ректора на НХА проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за „Касиер счетоводство“.
След проведените интервюта с кандидатите за конкурса , комисията взе решение да  предложи  Милена Петкова за назначаване на трудов договор, с изпитателен срок.

Сподели