Резултати от проведения конкурс за длъжността „Счетоводител оперативен“

2020.07.06

Комисия, назначена със заповед № 0182-О/01.07.2020 г. на Ректора на НХА проведе среща с канидатите, допуснати до втори етап на конкурса за „Счетоводител оперативен“ .
След проведените интервюта комисията взе решение да предложи за назначаване на трудов договор, с изпитателен срок, Диляна Стаменова и Десислава Миткова.
 

Сподели