„Среща със София“ - творческа работилница в НХА на студенти от Академия Брера в Милано

2018.05.30

На 31 май от 16:00 ч. в ателие 1 на НХА ще бъдат показани работите от проведената творческа работа на студенти на проф. Андреа Дел Гуерчо от Академия Брера в Милано. Те работеха от 28 до 31 май 2018 г. в ателието по живопис на проф. Божидар Бояджиев на Нациналната художествена академия.
 
Италианските студенти цяла година работят със своя професор по проекта „Среща със София“. В рамките на проекта се разработват различните аспекти на идеята за Премъдростта, търсят се отправни точки и предложения, които да доведат до един широкообхватен и всеобемащ отговор на бинома „Святост-Премъдрост“. 
Консултант на проекта е доц. Марко Скарпа от Кирило-Методиевския научен център към БАН, богослов и старобългарист.
Чрез реализацията на настоящата творческа „лаборатория“ в София италианските студенти осъществяват контакт с Града София и с неговото вдъхновяващо културно наследство, както и с българските си колеги и съвременното българско изкуство. Националната художествена академия в София и Академия Брера в Милано отдавна има тесни връзки и активен обмен, част от който е творческата работилница.

Сподели