Важно: Европейски стипендии

2015.06.25

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изх. № 9107-166 от 18.06.2015 г. за недостиг на средства в проект „Студентски стипендии“ комисия от НХА се събра на извънредно заседание. Комисията разгледа възникналия проблем и обсъди възможностите за разрешаването му. 
След проведено обсъждане, комисията реши всички класирани студенти за специална стипендия да получат само по една стипендия от 200 лв. 
На следващ етап, Националната художествена академия ще изплати от собствения си бюджет недостигащите средства за класиралите се с два и повече проекта за специална стипендия.
 
Протокол на Комисия към НХА по Проект „Студентски стипендии“.

Сподели