Албена Спасова Атанасова, преподавател

9 Френска езикова гимназия, София
(паралелка с испански език)
1983–1989 магистратура СУ „Св. Климент Охридски“ – ФСлФ, специалност „Българска филология“;
1986–1989 специализация СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет „Обществени професии“, специалност „Журналист-кореспондент“
Преподавател, катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“, дисциплини: „Маркетинг на образованието“, „Електронни медии в изкуството“, „Реклама“, „Рекламен дизайн“; „История на специалността“, „Теоретични проблеми на художествения метал“.
1999–2012 хоноруван преподавател по артмениджмънт в НБУ
Съучредител и член на У.С. на Международното триенале на сценичния плакат – София; Член на българската фестивална асоциация, член-учредител на сдружение „Лингва Франка“, член на инициативния комитет „София – европейска столица на културата 2019“
e-mail: albenasa@abv.bg
 
 
 
 
От 2010  е член на екипа на проекта „Рекламата в българското общество: ценностни трансформации и промени в консумативната култура“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван в НХА и СУ.
Автор и съставител на над 50 албума, каталози и антологии, както и на множество публикации и изследвания по въпросите на съвременното изобразително изкуство и рекламата.
Съавтор на повече от 90 проекта (изложбени и издателски) организирани  в България и по света от Международното триенале на сценичния плакат – София, вкл. и 7 поредни издания на събитието www.triennial.orbitel.bg.
Участие в екипите на големи интердисциплинарни проекти в сферата на международния културен обмен (Фестивалът ЕВРОПАЛИЯ - Белгия; първата изложба на Пабло Пикасо в България и др.
По-важни кураторски проекти през последните 10 години:
„Съвременна българска графика в Япония“ – Yamanashi Prefectural Museum of Art, юни–септември 2003;
Серия от карикатури „България в Европа“ – Комуникационна стратегия към МВнР, 2003;
Първи, Втори и Трети балкански симпозиуми по традиционни графични техники – Самоков 2001, 2003 и 2005;
„Възхвала на буквите“ – изложба на съвременен български шрифт и типография – Национален държавен архив – Кайро, Египет, май–юни  2004;
“BG EXLIBRIS” – представителна изложба на съвременен български екслибрис и библиофилски издания – Женева (Библиотека на ООН, Дворец на нациите), Швейцария, май–юни 2006;
„Съвременен български театрален плакат от фонда на Международното триенале на сценичния плакат – София“ – фестивал „Българска култура в Нормандия“ – Каен, Франция, 2006;
„Завръщане на забравените кръстове и култови пластики“ – Камен Бряг, Аладжа манастир, акция на открито, юли–септември 2006;
„Съвременен български театрален плакат от фонда на Международното триенале на сценичния плакат – София“ – театрален фестивал, Братислава/Виена, март 2007;
„Популяризаторска и образователна кампания по повод първата изложба на Пабло Пикасо в София“ – проект на „Барух & партнерс“ 2008–2009;
* Изложба „Пикасо – непознатия“ – изследователски проект, представящ Пикасо като илюстратор и типограф, институт „Сервантес“, София;
* Сборна колекция на графики от Пикасо, собственост на български частни и публични сбирки, Институт „Сервантес“, София;
* Кръгла маса „Пикасо – Геният“, Институт „Сервантес“, София
„Франсиско де Гоя – графичен цикъл Капричос“, Институт  Сервантес, София, април/май 2009;
„Изложба фотография на Бабак Салари“, съвместно с издателство „Жанет 45“, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“,  2009;
„Не/възможна красота“ – проект на сдружение „Лингва Франка“ 2009–2012;
Участник с доклади в 3 последователни научни конференции (2012, 2011, 2010), организирани от НХА по актуални проблеми на дизайна

 

Сподели