Арсен Петров Минков, професор д-р

25 март 1966, Бургас
Техникум по каменообработване – Кунино
ВИИИ „Н. Павлович“ – София
„Дизайн на детската среда“, 1993
Професор, катедра „Дизайн за детската среда“
дисциплини „Художествено проектиране и анализ“; „Триизмерно моделиране“; „Документиране на проект“
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ,  Камарата на дизайнерите в България; Асоциация за дизайн и реклама
e-mail: design_che@abv.bg
 
 
 
2011 – Второ биенале на българския дизайн.
2010 – Обща изложба секция „Дизайн“ – СБХ
2009 – Галерия „Академия“ – София
2008 – Изложба на преподаватели от НХА – Истанбул, Турция.
2008 – Изложба на преподаватели от НХА – Варшава, Полша.
2007 – Първо Международно биенале на българския дизайн.
2006 – ОХИ – Софийска  градска  галерия.
2005 – Самостоятелна изложба – галерия „Ведарт“ – София.
2005 – Национална изложба по дизайн – София.
2002 – Национална изложба по дизайн – София.
Спечелен конкурс – Запазен графичен знак за XI Асамблея на “IKOMOS” – София.
Спечелен конкурс – Запазен графичен знак за сесия на „Съвета за Сигурност на Европа“ – София.
Награда за дизайн от Второ биенале на българския дизайн, 2011.
Участие в международни проекти: CEP TEMPUS – 96–99 със специализации в Германия и Италия, 1998.

Сподели