Чавдар Иванов Попов, проф. д. изк.

26.04.1950, София
Художествена гимназия, София, 1969
МГУ, изкуствознание, 1974
Професор, катедра „Изкуствознание“
Доктор на изкуствознанието
ICOM, СБХ, СБЖ
e-mail: chavdar.popov@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
1. Съвременна българска живопис в НХГ. С., Български художник,1980.
2. Българската живопис 1878 – 1978. С., Септември, 1981.
3. Рафаел. Рисунки. С., Български художник, 1995.
4. Изобразително изкуство. Учебник за 7–8 клас (в съавторство с Драган Немцов и Веселин Димчев). С., Отворено общество, 1995.
5. Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2002.
6.  Изобразително изкуство. Учебник за 12 клас (в съавторство с Драган Немцов, Веселин Димчев и Румен Захариев). С. Булвест, 2002.
7.  Изобразително изкуство. Учебник за 1 клас (в съавторство с Драган Немцов, Петя Иванова и Веселин Димчев). С., Булвест, 2002.
8.  Изобразително изкуство. Учебник за 2 клас (в съавторство с Драган Немцов, Петя Иванова и Веселин Димчев). С., Булвест, 2003.
9.  Изобразително изкуство. Учебник за 3 клас (в съавторство с Драган Немцов, Петя Иванова и Веселин Димчев). С., Булвест, 2004.
10. Изобразително изкуство. Учебник за 4 клас (в съавторство с Драган Немцов, Петя Иванова и Веселин Димчев). С., Булвест, 2005.
15. Владимир Димитров Майстора (в съавторство с Ирина Аврамова и Илона Захариева), Кюстендил, 2008.
16. Секул Крумов. С., Български художник, 2008.
17. Христо Ботйов. Паметници. Скулптурни портрети. С., 2008.
18. Художествена галерия „Илия Бешков“, Плевен. Юбилеен каталог, Плевен, 2008
19. Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на ХХ век. С., „Български художник“, 2009

Сподели