Дигитални изкуства (МА)

„Дигитални изкуства“ е магистърска програма с експериментална, лабораторна насоченост, отговаряща на интереса към дигиталните медии като към самостоятелно изразно средство, водещо до създаване на авторски художествени произведения.
Целта на програмата е да запознае студентите с широк спектър от дигитални артформи, с конвенциите, езика и естетиката им, с техническата и теоретичната им основа и историческата им еволюция. Да даде на студентите високоспециализирани знания и умения за изразяване на авторски идеи при ползване на тази медия. Програмата разглежда дигиталното изкуство като самостоятелна художествена практика, въпреки че изучаваният материал намира широко приложение в днешното медийно базирано общество.
 
Целта на програмата се реализира чрез:
– развиване на критично и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на дигиталните изкуства;
– изследване на мултидисциплинарни области, в които интерактивността и комуникациите се представят със средствата на дигиталните технологии и електроника;
– експериментиране с дигиталните технологии като форма на артистично изразяване;
– запознаване с определени медии, които да предизвикат активен диалог между физическото и виртуалното в процеса на създаването на нови хибридни форми на изкуство.
 
Програмата дава знания и творчески умения за работа в областта на дигиталното видео и анимация, интерактивния пърформанс и инсталация, нет арта. 
През първата година на обучение тези цели се постигат чрез лекции, интензивни практически курсове, кратки проекти, дискусии, посещения на гостуващи лектори, уъркшопи. Студентите имат на разположение техническо оборудване, с което на професионално ниво развиват своята индивидуална и екипна работа. Изследват се различни автори и техните артистични практики. Овладява се широк спектър от техники и медии.
През втората година студентите профилират своите интереси и умения и работят по създаването на дипломен проект. Те планират и проектират своята дипломна работа в сътрудничество с водещ преподавател и представят резултата от творческия процес в края на четвъртия семестър на обучението.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ
 
Хонорувани преподаватели:
преп. АНГЕЛ СИМИТЧИЕВ
учебна дисциплина: Саунд арт;
преп. АНТОНИ РАЙЖЕКОВ
учебна дисциплина: Перформативна медия;
преп. ГАЛИНА ДИМИТРОВА - ДИМОВА
учебна дисциплина: Нет арт;
преп. ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ
учебна дисциплина: 2D, 3D Арт - триизмерно дигитално прототипиране като художествена практика;
преп. ПЕТКО ТАНЧЕВ
учебна дисциплина: Инструменти за визуално програмиране, Видеомапинг;
преп. СИМЕОН ЯНЧЕВ
учебна дисциплина: Електроника за художници; Интерактивна анимация; Моушън кепчър

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели