Димитър Иванов Добревски, доцент д-р

26.05.1954 г., София
СХУ за ПИ – София сп. „Металопластика“
НХА, специалност „Промишлен дизайн“, 1979 г.
Доцент, катедра „Индустриален дизайн“ дисциплини: методика на дизайна; теория на композицията и формообразуването
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Хоноруван лектор в НБУ и ЛТУ
СБХ (в ръководството на секция „Дизайн“), Камара на българските дизайнери, Сдружение „Група Цвят – България“ – председател, НАДР,
e-mail: did_design@abv.bg
 
 
 
Организатор/участник  в I и II биенале на българския дизайн и участие във болшинството ОХИ дизайн и редица декоративно-приложни изложби на СБХ в периода 1980–2008 год.
Фотоизложба „Венециански метаморфози“ – Фотопленер и Национална среща семинар PHOTOCOLOR 3 (Венеция 07.11.12 г.–София 05.12.2012 г.)
Монография – „Методическо ръководство за дизайн проектиране за хора с увреждания“, на CD, София 2009 год., „Група-Цвят–България”,  ISBN: 978-954-92092-2-8
Монография -„Композиция на фотоизображението“, София 2009 г. „ИФО дизайн“ ISBN: 978-954-92216-6-4
„Дизайнът и българите“ – списание “DESIGN REVUE”, 2,3 бр. – 1999 г. ; списание “DESIGN”, бр. 5/ 2002 г., 52
„За красотата в живота ни помага лекарството наречено дизайн“ – вестник „Аз-буки“, бр.16/ април 2005 г.
„Обучението по теория на композицията – средство за изграждане на професионален език и методология“ – списание ”Print-pack” бр. 4/ 2005 г.
„Portfolio“– списание “Bulgaria air” бр.37./2007 г. (стр. 74-75)
„Предизвикателства пред българския дизайн на прага на ЕС“ в сайта на Българско Дизайн Биенале  2008 год. – www.design-biennial.com
„Праболгарские архетипы“ – списание „Культура и время“ бр. 4/2008 г. (стр.204–211) - Москва,  „Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха“
II Национална Конференция на НХА 2003 год. – „Тенденции в развитието на декоративно-приложните изкуства, пространствено оформление и дизайна“ – доклад „Дизайнът между Аполон и Дионис“, сборник научни доклади „Дизайн / рекламен, индустриален, моден/ и декоративно-приложни изкуства“ ЛИК София, 2005, (стр.35–43)  ISBN: 954-607-702-X
Конференция на НХА 2006 год.– „Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства“ – доклад „Предизвикателства пред българския дизайн на прага на ЕС“ - ноември 2006 год. – сборник доклади ЛИК, София, 2007 (стр. 139-145) ISBN:978-954-607-753-0
III Национална конференция НХА (София 2008год.) – „Проблеми на дизайна и декоративно-приложните изкуства“ – доклад „Феноменът български дизайн...“, НХА, София, 2012, ISBN 978-954-2988-11-3
Национална конференция НХА (София 15.05.2009 год.) „Детето на ХХІ век“ – доклад „Игровата функция като важен формообразуващ фактор в дизайна”, НХА, София, 2012, ISBN 978-954-2988-09-0
Международна конференция в Русенски университет „Ангел Кънчев“ General Machine Design Conference 2009 (GMD-09) – доклад „Challenges to the industrial design in terms of world economic crisis“ , Proceedings (Сборник научни трудове) Ruse 2009 Bulgaria, ISSN 1313 – 9193 , Web site http://GMD-09.conf-bg.com
Международна конференция „Дизайн без граници“  – доклад „Предизвикателства пред индустриалния дизайн в условията на Световна икономическа криза“ на CD, ISBN 978-954-92524-1-5
IV Научна конференция НХА „Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложни изкуства“ (ноември 2010) – доклад „Креативен, иновативен и стратегически дизайн“, НХА, София, 2012, ISBN 978-954-2988-11-3
VI Научна конференция НХА „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложни изкуства“ (06.12.12) с доклад „Дизайнът – изкуство или наука?“ (под печат)
Научна конференция с международно участие към I Биенале на Българския дизайн (организатор) – доклад „Цветът в дизайна“ октомври 2008 г. (под печат)
Научна конференция с международно участие към II Биенале на Българския дизайн (октомври 2011 г.) (организатор)  – доклад „Естествени граници на предметите на архитектура, инженерни дисциплини и дизайн“ на CD, ISBN 978-954-92092-6-6
Съставител на каталога и автор на Увод към каталог на Второ биенале на българския дизайн, Жанет-45, София 2011, ISBN 978-954-92591-2-4

Галерия

Сподели