Функционална керамика (МА)

Магистърска програма „ Функционална керамика“ е с продължителност на обучението от три семестъра в катедра „Керамика“. Учебната програма за дисциплината “Функционална керамика” е  базирана на разбирането, че функционалната керамика е   най- съществената проява на керамика от древността до наши дни.  Програмата е съобразена със съвременното разбиране за функцията и е съпоставена с методите на индустриалния дизайн. Студентските проекти са насочени в областта на индивидуалното проектиране и създаване на уникатни предмети. 
В специализираните ателиета студентите получават основни технически познания по свойствата и спецификата на различните видове глини и използването им при формоизграждане. Проектиране и конструиране на гипсови калъпи и използването им при изграждане на уникатни творби. Усвояват се различните методи на подглазурна , глазурна  и надглазурна декорация. 
По време на обучението си студентите: 
-изпълняват индивидуални задачи по зададена тема от съответния преподавател, която проектират и изпълняват в материал.
-имат лекции и дискусии по темите
-имат лекции и участват в уъркшопи на гостуващи художници от България и чужбина работещи в областта на керамиката
-изследват проблемите в областта на керамиката като критика /писмен изследователски текст, есе.
В обучението в о.к.с. “магистър” са застъпени и участия в пленери и симпозиуми, реализиране на съвместни проекти със своя преподавател, участие в уъркшопи и работа в художествени керамични ателиета.
 
Редовни преподаватели:
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ
преп. д-р  РАЛИЦА ГЕЛЕВА – ЦВЕТКОВА
 
Студентите, завършили магистърската програма в катедра „Керамика“, умеят  да прилагат знанията си в областта на живописта, скулптрата и рисунката, като преподават изкуство в средните  и висшите училища с художествен  профил; умеят да проектират и изпълняват в материал уникатна керамика, произведения за интериорен и екстериорен архитектурен синтез, авторски серии уникатна керамика, проекти за внедряване в керамичното прозводство.
Студентите, завършили магистърска степен в катедра  „Керамика ”, могат да работят в областта на артистичната керамика като проектанти на керамични изделя за керамичното производство, да проектират произведения за архитектурен синтез, да водят специализирани курсове по изкуство, да преподават във висши художествени учебни заведения.

Сподели