Графичен дизайн на непечатни медии (МА)

Програмата „Графичен дизайн на непечатни медии“ извежда на по-високо качествено ниво философията и пластическата проблематика на широк спектър графични продукти, характерни за особено динамичната дигитална визуална среда, обгръщаща съвременното информационно общество. Изпълнението на учебните задачи налага прилагането на комплексен подход, изисква активно мислене и творческо отношение, третирайки специфичната композиция на непечатните визуални медии освен като съдържание и функция, и като графична творба с високи художествени достойнства. Обучението трябва, от една страна, да провокира у студента свобода и желание да експериментира, а от друга, да изгради способността му да проведе цялостна мащабна художествена идея и графична концепция за творбата. Обвързаността на графичните проекти с реалната практика на съвременната визуална комуникация и технологичната им реализация, осигурява възможността всяка авторска идея да се реализира в завършен и успешно функциониращ художествен продукт. Обучението и упражненията са насочени към яснота при определяне на целите и категоричност на художествените внушения. Основната цел е проектиране и реализация на интерактивни продукти, не само обслужващи различни съдържания, но и адекватни на нивото на  визуалната култура на съвременния човек и представляващи сами по себе си функционални и разпознаваеми художествени явления. Дипломираните магистри се изявяват като свободно практикуващи художници, фрийленсъри, арт директори, креативни директори или художествени редактори в областа на приложната графика, рекламата и електронните медии, киноиндустрията, като университетски и други преподаватели в териториите на висшето образование, ръководни кадри в културни и други институции, експерти в областта на визуалните изкуства.
 
Редовни преподаватели:
проф. ВИКТОР ПАУНОВ
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
 
Хонорувани преподаватели:

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели