Графика (МА)

Магистърът по „Графика“ получава възможност да развива таланта си активно и свободно, подпомаган от съвременните учебни програми. Те стимулират въображението, творческите иновации и експерименти.
В процеса на своето образование магистърът задълбочава и развива професионално своите умения в класическите и новите графични техники, в рисунката и шрифта. Той създава сложни композиции, като обогатява изобразителната си култура и непрекъснато търси и оформя личния си почерк; получава специализирани консултации.
Дипломираният магистър израства като независим творец, който създава изящни графични картини и рисунки. Той изявява способностите си още чрез илюстрации, живопис, калиграфия и графичен дизайн. Може да заема изпълнителски, експертни и ръководни длъжности в културни институции и организации, в проектантски и производствени структури. Има ценз за преподавател във висшите училища в страната.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА-ТОШЕВА
проф. д-р ЙОХАН ЙОТОВ
доц. ДИМО КОЛИБАРОВ
доц. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели