Индустриален дизайн

Специалността е открита през 1963 г. към специалност „Приложна графика”, а през 1964 г. се отделя като самостоятелна широкоспектърна специалност с приложение във всички области на многостранната дизайнерска дейност.
Абсолвентите получават професионална квалификация в областта на:
– Проектиране на жилищната, производствена и обществена среда и съоръженията в тях;
– Екстериорен и интериорен дизайн;
– Компютърно проектиране;
– Дизайн на пространствените структури;
– Пластични изкуства и техническо рисуване;
– Графичен дизайн и информационни визуални системи;
– Експертно-мениджърска дейност.
При завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ художниците – бакалаври придобиват професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
доц. СТАНКО ВОЙКОВ
доц. д-р ДИМИТЪР ДОБРЕВСКИ
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. ИЛИЯ ВЪРБАНОВ
ст. преп. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ
доц. д-р ЗАХАРИ ГАНЧЕВ
ас. д-р ТЕОДОР ЛУЛЧЕВ
 
Хонорувани преподаватели: 
преп. инж. ЕМИЛ ИВАНОВ
преп. д-р НИНА РУСЕВА
преп. д-р РАЛИЦА ГЕЛЕВА-ЦВЕТКОВА
преп. СТЕФАНА ЧЕРНАЕВА
преп. ЗАХАРИНА ПЕТРОВА
преп. д-р РАНГЕЛ ЧИПЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели