Ивайло Петков Костов, хон. доц. д-р

28.04.1957, София
ДА „Св. Кл. Охридски“, теология, 1981
СУ „Кл. Охридски“, специализация по история и теория на културата, 1991
Хоноруван доцент, катедри: „Изкуствознание“ и „Стенопис“, дисциплина история и анализ на религиите
Доктор (PhD) по теология и религиознание 
Трудов договор в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, факултет „Екранни изкуства“; НБУ
e-mail: ivpekostov@gmail.com
 
 
 
 
Автор на – Магистърска програма „Сравнително религиознание“, НБУ, 1999–2005
Авторски курсове по: История и сравнителен анализ на религиозните системи; История на митологиите и религиите; Световни религии; Психология на религията и др.
„Световни религии“, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2000;
„Феноменология на религиозното преживяване“, (дисертация), 2007;
„Световни религии. История и анализ на религиозните системи“, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2008

Сподели