Ивайло Петров Сиркаров, хоноруван преподавател

09.02.1979, Бургас
Техникум по електроника „Акад. Иван Ценов“, по настоящем професионална гимназия „Джон Атанасов“, гр. София, 1993–1998
Лесотехнически университет, София, ландшафтна архитектура, 1998–2003 г.
Специализации:
РоСПА (RoSPA), гр. Уонтидж (Оксфордшир, Англия), 2005
РоСПА (RoSPA), гр. Фарингдън (Оксфордшир, Англия), 2007
РоСПА (RoSPA), гр. Бирмингам (Англия), 2009
ИПА, (IPA – International Play Association, Promoting the Child’s Right to Play), гр. Йоханесбург и гр. Пратория (Южноафриканска република), 2010
Ландшафтен архитект – Магистърска степен
Хоноруван преподавател, катедра „Дизайн за детската среда“, дисциплина ергономична среда и стандарти за безопасност
Провеждане на курсове за обучение относно безопасност на местата за игра, разположени на открито/закрито.
– Член на Технически комитет 88 „Спорт. Съоръжения за спорт и свободно време“ към Българския институт за стандартизация;
– Член на Технически комитет 98 „Безопасност на детски играчки и други детски артикули“ към Българския институт за стандартизация;
– Член на IPA (International Play Association, Promoting the Child’s Right to Play);
– Член на Съюза на ландшафтните архитекти.
e-mail: sirkarov@gmail.com
www.rospa-bulgaria.org
 
„Вашите права в детския клуб“ – Списание „Кенгуру“, бр. 63, февруари 2012
„Нито детски нито градини“ – Списание „ДМТ“, бр. 73, април 2011
„Игра, стандарти и нормативна база. Добри практики“ – Списание „Спорт и наука“ 3, 2010
„Риск – Игра – Безопасност“ – Детето на XXI век – сборник доклади от научна конференция на „Национална художествена академия“, май 2009
„Играта изгражда детето“ – „Сити билд хоум“ (интернет издание), август 2009
„Голф игрище в двора“ – Списание „Идеален дом“, бр. 108, май 2005
Награда от Европейски форум и научно-приложен семинар на тема „Стандартизация и стандарти в спорта“ за активно участие в процеса на стандартизация в областта на спорта, връчена от министъра на спорта г-н Свилен Нейков – 17 май 2010, Национална спортна академиа, гр. София
Секретар на Работна група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за създаване на нормативен акт, за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Наредба No. 1 от 12 януари 2009 г.), 2006–2009

Сподели