Живка Христофорова Райкова, асистент

12.06.1989, Ловеч
2008 – Гимназия за чужди езици, Ловеч
2012 – Бакалавърска степен в Лесотехнически университет, София, специалност „Интериорен дизайн“
2010 – Участие в програма Еразъм, Университет по приложни науки, Залбург, Австрия
2015 – Магистърска степен в Национална художествена академия, специалност „Рекламен дизайн“
2020 – Хоноруван преподавател в НХА Филиал Бургас, специалности: „Плакат и визуална комуникация“, „Графика“, „Живопис“, дисциплина „Компютърна графика“
2021 – Асистент в НХА Филиал Бургас, специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
e-mail: j.raykova@nha.bg
www.lively.design

Галерия

Сподели