Катедра Рисуване

Катедра „Рисуване“ обединява преподавателите от Изящния и Приложния факултет по фундаменталната за всички студенти в НХА дисциплина рисуване. В нея със средствата на рисунката, които са азбуката на образа, се анализират и синтезират закономерностите, структурите и отношенията в заобикалящия ни свят. Рисуването развива у студентите пространствено-конструктивни възприятия, изобразителни умения и възможности и творческо мислене, които се използват в процеса на опознаване и пресъздаване на видимата реалност и са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи.
Към катедра „Рисуване“ принадлежат и преподавателите по перспектива и пластична анатомия, които са неразделна част от преподаването на рисуване и теоретично обосновават многобройни пластични подходи и решения в областта на рисунката.
Нова тенденция е акцентът върху свободната артистична рисунка, даваща възможност не само за индивидуални търсения и експеримент, но и за създаване на напълно автономни художествени произведения.
 
Ръководител на катедрата
проф. ЛЮБОМИР КАРАЛЕЕВ
– спец. „Книга и печатна графика“
и „Плакат и визуална комуникация“
 
Преподаватели по рисуване в специалностите:
проф. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
– спец. „Живопис“ и „Скулптура“
проф. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
– спец. „Живопис“ и „Скулптура“
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
– спец. „Керамика“ и „Живопис“
доц. ЦВЕТАН СТОЯНОВ
– спец. „Стенопис“
доц. КИРИЛ МАТЕЕВ
– спец. „Метал“
доц. РОСЕН ЦВЕТАНОВ
– спец. „Реставрация“ и „Дизайн за детската среда“
ст. преп. д-р АСЕН МИЛАНОВ
– спец. „Резба“
ст. преп. РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ
– спец. „Индустриален дизайн“
гл. ас. д-р СИМЕОН СИМЕОНОВ
– спец. „Скулптура“
гл. ас. д-р СТОЯН ДЕЧЕВ
– спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“

 
Хонорувани преподаватели по рисуване в специалностите:
проф. СТОЯН ДОМУСЧИЕВ
– спец. „Живопис“ и „Графика“
проф. ИВАН ДИМОВ
– спец. „Живопис“ и „Изкуствознание“
проф. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
– спец. „Мода“
доц. ХРИСТО ДОБАРОВ
– перспектива
преп. ТЕОДОРА ПУНЧЕВА
– спец. „Стенопис“, „Книга и печатна графика“
и „Плакат и визуална комуникация“
преп. ВИКТОРИЯ РАЙКОВА
– спец. „Текстил – изкуство и дизайн“ и „Графика“
преп. НЕВЕНА АНГЕЛОВА
– спец. „Сценография“
преп. КРИСТИНА МИНЧЕВА-ПЕКАРЕВА
– спец. „Сценография“
ас. АТАНАС АТАНАСОВ
– спец. „Графика“ и „Живопис“
преп. АЛЕКСАНДРА ГОГОВА
– спец. „Рекламен дизайн“
 
Други хонорувани преподаватели в катедрата:
проф. д-р ЕЛЕНКО ТОМОВ

Сподели