Керамика

Обучението по специалността е съобразено със съвременния аспект на керамичното изкуство, базирано на индивидуалната артистична практика. Основната цел на обучението е подготовка на специалисти в областта на съвременната художествена керамика и на съвременните изкуства, предназначени за публична среда; създаване на уникални авторски серии на керамични предмети; придобиване на задълбочени знания в областта на керамичната технология.
Наред с основния предмет – керамика, студентите изучават рисуване, живопис и скулптура. За постигането на универсални умения са включени предмети като графични техники, компютърно проектиране, пластична анатомия, перспектива и др. Изучават се и редица теоретични дисциплини като история на изкуството, естетика, философия, история на керамиката.
Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ на базата на овладените различни керамично-декоративни техники и технологични възможности при проектирането и изпълнението в материал могат да извършват проектантска и изпълнителска дейност във фирми и предприятия, а завършилите II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ могат да водят учебно-методическа дейност в общообразователните и професионални училища, където се изисква подобна квалификация, а също и да осъществяват самостоятелна творческа дейност.
 
Редовни преподаватели:
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
гл. ас. д-р ЯНА ЮНАКОВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. РОМИЛ КАЛИНОВ
преп. д-р РАЛИЦА ГЕЛЕВА – ЦВЕТКОВА
преп. д-р арх. РАЛИЦА ПЕНЕВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели