Керамика (МА)

Студентите, завършили тази степен, се обучават по история на съвременното изкуство, съвременно изкуство и традиционни практики. Те получават задълбочени познания по общоакадемични дисциплини като рисуване, живопис, скулптура, графични техники, керамична технология, компютърно поектиране, история на изкуството, история на керамиката и т.н.
Този курс на обучение дава възможност на студентите да усъвършенстват своите познания в различни области на съвременната керамика. Темите и проектите са рзположени в двуизмерни и триизмерни реализации. Създават се проекти в областта на керамичната инсталация. Специализарат се различни повърхностни декоративни техники, различни печатни способи за декориране.
Студентите, завършили магистърската програма „Керамика“, умеят  да прилагат знанията си в областта на живописта, скулптрата и рисунката, като преподават изкуство в средните  и висшите училища с художествен  профил; умеят да проектират и изпълняват в материал уникатна керамика, произведения за интериорен и екстериорен архитектурен синтез, авторски серии уникатна керамика, проекти за внедряване в керамичното прозводство.
Студентите, завършили магистърска степен на специалност  „Керамика”, могат да работят в областта на артистичната керамика като проектанти на керамични изделя за керамичното производство, да проектират произведения за архитектурен синтез, да водят специализирани курсове по изкуство, да преподават във висши художествени учебни заведения.
 
Редовни преподаватели:
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
гл. ас. д-р ЯНА ЮНАКОВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ
преп. д-р  РАЛИЦА ГЕЛЕВА – ЦВЕТКОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели