Керамика за публична среда (МА)

„Керамика за публична среда“ е магистърска програма с продължителност на обучението от три семестъра в катедра „Керамика“. Програмата цели да подпомогне индивидуалното желание на студентите да развият своя потенциал в създаването на керамични произведения на изкуството предназначени за публично пространство, като за основа са залегнали сложна специфика, материали и тенденции в съвременното изкуство. Студентите, завършили магистърска програма в катедра „Керамика“, получават и задълбочени познания по общоакадемични дисциплини като рисуване, живопис, скулптура, графични техники, керамична технология, компютърно проектиране, история на изкуството, история на керамиката и т.н.
В ателиетата с които разполага катедрата се реализират различни по мащаб и сложност проекти, свързани със съвременната архитектура и архитектурен синтез на съвременно изкуство.
В обучението в о.к.с. „магистър“ са застъпени и участия в пленери и симпозиуми, реализиране на съвместни проекти със своя преподавател, участие в уъркшопи и работа в керамични производства и ателиета.
Студентите, завършили магистърската програма в катедра „Керамика“, умеят  да прилагат знанията си в областта на живописта, скулптурата и рисунката, като преподават изкуство в средните  и висшите училища с художествен  профил; умеят да проектират и изпълняват в материал уникатна керамика, произведения за интериорен и екстериорен архитектурен синтез, авторски серии уникатна керамика, проекти за внедряване в керамичното производство.
Студентите, завършили магистърска степен в катедра  „Керамика“, могат да работят в областта на артистичната керамика като проектанти на керамични изделия за керамичното производство, да проектират произведения за архитектурен синтез, да водят специализирани курсове по изкуство, да преподават във висши художествени учебни заведения.
 
Редовни преподаватели:
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ
преп. д-р  РАЛИЦА ГЕЛЕВА – ЦВЕТКОВА

 

Сподели