Магдалена Серафимова Серафимова-Лазарова, доцент д-р

15.05.1960, София
Художествена гимназия за изящни изкуства – София
Национална художествена академия, текстил и мода, 1979–1984
Доцент, катедра „Дизайн за детска среда“, дисциплини: сюжетни  игри и принадлежности; история на детската играчка и дизайна
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
НБУ, хоноруван доцент
СБХ
e-mail: magy60@abv.bg
 
 
 
В периода 1985 – 1997 дизайнер в Модна къща „Лада“. 
Създава широка гама от модни образци за промишлеността. Автор на официални облекла, изделия от естествена кожа, вълна, трикотаж и аксесоари. Участва в редица ревюта, изложби и модни събития.
В областта на сюжетно-ролевото костюмиране автор на серии за детски градини, начални училища и индивидуални поръчки. Прилага дизайнерския подход в работата си като се съобразява с проблемите на естетическото възпитание на децата. 
 
Участия в изложби
2019 г.- Изложба „Пътят на коприната: от традицията към съвременността“.
Съвместна изложба на преподаватели от Националната художествена академия в София и от Централната академия за изящни изкуства в Пекин. Национална Художествена Галерия. София
2019 г.- Изложба „Мини текстил 2“.  Секция Текстил към СБХ, Галерия-книжарница „София Прес”
2018 г.- Изложба на преподаватели от НХА в Китай. Художествена галерия „Таймяо“,Императорски дворец, Забранения град, Пекин
2018 г.- Дестинация пластика 2. Художествена галерия Перник.
2017г. – Уникати в интериора. Изложба текстил - СБХ
2017 г. –Обща изложба „Български дизайн 2017” - СБХ 
2017г. – Преподавателите на НХА - СБХ
2016 г. –Изложба „Мини текстил”, Секция Текстил към СБХ, Галерия-книжарница „София Прес”
2012 г. –Изложба „Преподаватели и възпитаници”, проект Будителите, НГПИ ”Св.Лука”, София 
2011 г. - Второ биенале на българския дизайн: Дизайн или криза, СБХ
2009 г. - Изложба на випуск 1979 г. на Художествената гимназия, „Завръщането на динозаврите”, София – 
галерия „Дебют”
2009 г. - Изложба на катедра ДДС към НХА в галерия „Академия” по повод 20 години от основаването на 
специалността
2008 г. - Първо биенале на българския дизайн, СБХ
2007 г. - Национална изложба “Без граници”. СБХ
2006 г. - Изложба на преподавателите от НХА в СГХГ, София. 110 год. Национална Художествена Академия
2005 г. - Изложба “Преподаватели и студенти от НБУ” – НХГ, София
2002 г. –Изложба  дизайн,  СБХ
2001 г. –Национална  изложба  "Изкуството  на  текстила  в България", СБХ
1998 г. –Изложба  дизайн  "Мисъл  и  чувство",  СБХ
1989 г. –Национална  изложба  дизайн,  СБХ
1988 г. –Младежка  национална  художествена  изложба,  СБХ
1987 г. –Национална  изложба  "Сливенски  огньове"
1986 г. –Национална  художествена  изложба,  СБХ
1985 г. –Младежка  национална  изложба,  СБХ
1984 г. –Национална  изложба  "100  години  български  текстил",  Сливен
Конференции и публикации
2019г. – конференция на тема „Три пъти по десет“ по повод 30 години от създаването на катедра ДДС. Доклад: „Куклените къщи и детските мечти“
2019г. – Лятна академия за деца и ученици, НХА. Лекция на тема „История на куклата“
2014г. – конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства”. Доклад: Праистория – от обредния предмет до играчката /издадена в сборник/ISBN 978-954-2988-10-6
2012г. - конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства 2”. Доклад: Детските играчки по българските земи през античността като израз на приложното изкуство на епохата /издадена в сборник/ ISBN 978-954-2988-10-6                           
2009г. – конференция на тема „Детето на XXI век” по повод 20 години от основаване на катедра ДДС – доклад „Куклата през древността – вечния фетиш. Една отправна точка към бъдещето”/издадена в сборник/ 978-954-2988-09-0
 2006г. – конференция на тема “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства”. Доклад: “Традиционното производство на Тюрингия, Ерцгебирге и Бавария като предпоставка на индустриалната играчка на Германия”/издадена в сборник/ ISBN 978-954-607-753-0
2004г.– проект "Модулна  система  за  проучване  на  игровата  култура  и  когнитивната  стратегия  на  детето", НБУ. Авторски колектив от НБУ, СУ и НХА. Авторска тема към проекта - "Образна  характеристика  и  етапи  в  развитието  на  възпитателните  средства  за  стимулиране  на  игровата  култура  и  познавателната  стратегия  на  детето" – д-р М. Серафимова-Лазарова
2000г. – Дамско облекло: проектиране, конструиране,  моделиране – част І,  поли  и  панталони.  
Издание  на  НБУ  в  колектив  с  инж. Т. Георгиева, ISBN 954-9926-37-0
Проекти
2019 - Три пъти по десет. 30 години катедра ДДС. НХА.
2018 - Цялостно интериорно графично оформление на Школа ментална аритметика ИСМА, София
2015 – Графично оформление на входно помещение и приемна на Детска клиника към "Александровска болница"
2010 - Графично оформление в ОДЗ "Елхица", Младост3, София: Полигон за пътна безопасност
2009 - 20 години катедра ДДС.НХА
2005 - Модулна система за проучване на игровата култура и когнитивната стратегия на детето. Авторска част: Образна характеристика и етапи в развитието на възпитателните средства за стимулиране на игровата култура и познавателната стратегия на детето. НБУ - научен
2000 - Проект за създаване на учебно помагало: Проектиране, конструиране и моделиране на облекло - поли и панталони. НБУ - научно-творчески

Галерия

Сподели