Магдалена Серафимова Серафимова-Лазарова, доцент д-р

15.05.1960, София
Художествена гимназия за изящни изкуства – София
Национална художествена академия, текстил и мода, 1979–1984
Доцент, катедра „Дизайн за детска среда“, дисциплини: сюжетни  игри и принадлежности; история на детската играчка и дизайна
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
НБУ, хоноруван доцент
СБХ
e-mail: magy60@abv.bg
 
 
 
2012 – Конференция на тема „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“. Доклад „Детските играчки по българските земи през античността като израз на приложното изкуство на епохата“                          
2011 – Второ биенале на българския дизайн. „Дизайн или криза, СБХ“
2010 – Конференция на тема „Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“. Доклад „Куклата, носителка на модата през вековете“
2009 – Сборник с доклади от конференция на тема „Детето на XXI век“ по повод 20 години от основаване на катедра ДДС – доклад „Куклата през древността – вечния фетиш. Една отправна точка към бъдещето“
2009 – Изложба випуск 1979 на Художествена гимназия, София – галерия „Дебют“
2008 – Първо биенале на българския дизайн, СБХ
2007 – Национална изложба „Без граници“, СБХ
2007 –  Сборник с доклади от конференция „Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства“. Доклад „Традиционното производство на Тюрингия, Ерцгебирге и Бавария като предпоставка на индустриалната играчка на Германия“
2004 – Научна тема „Образна  характеристика и етапи в развитието на  възпитателните  средства  за  стимулиране  на  игровата  култура  и  познавателната  стратегия на детето“ – към интердисциплинарен проект „Модулна  система  за  проучване на игровата култура и когнитивната стратегия на детето“ (колективен проект)
2002 – Детските играчки в предримската епоха. Статия. Предучилищно възпитание
2002 – Детската играчка през римската епоха. Статия. Предучилищно възпитание
2002 – Изложба дизайн,  СБХ
2001 – Национална изложба „Изкуството  на  текстила  в България“, СБХ
2000 – Проект. Дамско облекло: проектиране, конструиране и моделиране. Издание  в  колектив с инж. Т. Георгиева
1999 – Научна  конференция на тема „Нови тенденции,  подходи и методи в обучението по пластични изкуства“.  Доклад:  Специфика в преподаването на дисциплината  „История  на  детската  играчка“
1998 – Изложба  дизайн  „Мисъл  и  чувство“,  СБХ
1994 – Форум българска  мода, НДК, ревю
1992 – Експозиция на Модна къща „Лада“ в Рим
1988 – Фестивал на модата, Пловдив, ревю

Галерия

Сподели