Метал

Голямото жанрово разнообразие на произведенията от метал налага последователно запознаване на студентите от специалността с богатото наследство в различните области на художествения метал, със свойствата на металите и възможностите на различните техники и технологии за създаване на художествени произведения – от миниатюрата до монументалната творба. Обособени са четири специализирани ателиета, в които последователно се обучават всички студенти от бакалавърската степен в следните области: топла и студена обработка на металите, ювелирно изкуство, медалиерство, монетен дизайн и хералдика, както и проектиране на метални произведения за конкретна архитектурна и природна среда. В тези ателиета студентите имат занятия по 12 часа седмично – 6 часа метал и 6 часа композиция. През четирите години на обучение студентите изучават и моделиране по натура, комбинаторика, архитектура, символика, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, естетика, философия и др.
При завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ художниците – бакалаври придобиват професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
проф. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ
проф. ИВАН СЛАВОВ
доц. ЕМИЛ БАЧИЙСКИ
ас. ВЕНЦИСЛАВ ШИШКОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. БОГОМИЛ НИКОЛОВ
проф. ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ
доц. д-р арх. ВЕСЕЛИНА ГРЪНЧАРОВА
доц. д-р РОСИЦА КОВАЧЕВА
преп. ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ
преп. д-р МИРЕНА ЗЛАТЕВА
преп. ТАТЯНА ЯНКОВА
преп. ЗОЯ ЛЕКОВА
преп. ЗАХАРИНА ПРОДАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели