Ненко Атанасов, доцент д-р

22.10.1978, София
ССХУ за приложни изкуства – София, спец. „Аранжиране на витрини“
НХА, специалност „Плакат“
Доцент, катедра „Плакат и визуална комуникация“, дисциплини „Плакат“, „Визуална комуникация“
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, НБУ
Специализирал в Cité internationale des Arts Paris
Съюз на българските художници
Камара на дизайнерите в България 
Българско хералдическо и вексилоложко общество 
New Vision International Group
 
e-mail: nenko.atanasov@nha.bg
 
Награди и отличия
Над петнайсет награди за графичен дизайн, измежду които: първа награда за запазен знак от вътрешен академичен конкурс в НХА за създаване на графичен знак на Българската помощ за развитие; първа награда от конкурс за лого на честванията „140 години българска дипломатическа служба“; първа награда от конкурс за запазен знак на „Коалиция Детство 2025“; първа награда от анонимен конкурс за запазен знак на Камара на дизайнерите в България; лауреат на отличие на името на Иван Газдов за активна творческа дейност в областта на визуалната фантазия и за утвърждаване и популяризиране на Авторския плакат©; лауреат на трета награда за графичен дизайн от II Биенале на българския дизайн; първо място в конкурс за лого на Оперативна програма „Транспорт“; лауреат на специалната награда на Министерството на културата и туризма на Р. България в раздел „Плакат“ от XVII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата и др.
 
Творчески изяви
Над петнайсет участия в национални и международни форуми за плакат и графичен дизайн, измежду които: Международно триенале на сценичния плакат – София (2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2004); Международно биенале на графичния дизайн Golden Bee – Москва (2016, 2014, 2010); Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово (2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005); Международно биенале на плаката в Боливия; Международно биенале на плаката в Мексико (2018, 2006) и др.
 
Самостоятелни изложби
Осем изложби плакат, измежду които: „Sense of Paris & You are here“ в ателие 8311 на Cité Internationale des Arts – Париж (2016); „Duplex“ в арт център Contemporary Space, Варна (2014); „15:15“ в Дом на хумора и сатирата – Габрово (2009); „Плакати в метрото“ във вагоните на софийското метро (2007) и др.
 
Колективни изложби
Над четирийсет участия в национални и международни изложби, измежду които: „По Стара планина до Черно море“ в Художествена галерия „Таймяо“, Императорски дворец, Забранения град, Пекин; „70 години специалност Плакат и визуална комуникация“ в Културен център „Морско казино“, Бургас; „120 години НХА. Преподавателите“ в галерия „Шипка 6“, СБХ; „Hommage à Despo“ в Народен театър „Иван Вазов“; „Съвременен български хумористичен плакат“ в Stadtsaal Zwettl, гр. Цветл, Австрия (2015); „Антология на българския сценичен плакат“ в Народен театър „Иван Вазов“ и галерия „Индустриална 11“, София (2014); „Послания към Света“, част от Световно ЕКСПО 2010, Шанхай, Китай (2010); „Млади български плакатисти“ в галерия „Ъшък“, Истанбул, Турция (2008); „Български театрален плакат“, Базел, Швейцария (2005); „За един по-добър свят“ в Двореца на нациите, Женева, Швейцария (2003) и др.
 
Кураторски проекти:
Над десет участия и над пет организации на кураторски проекти измежду които: „Пътешествие: Плакат“ – лекция, презентация и ръководител на работна група с тема: „Биенале на театралния плакат – Димитровград“ и „Плакатният фонд на ХГ „П. Чурчулиев“ (2019); „80 години проф. Людмил Чехларов“ в галерия „Академия“, НХА (2018); „80 години проф. Димитър Тасев“ в галерия „Академия“, НХА (2017); „70 години Димитровград – първите 70 като начало“ – пешеходна зона Димитровград (2017); „80 години от рождението на Асен Старейшински“ в галерия „Академия“, НХА (2016).
 
Научни конференции:
Над пет участия в научни конференции измежду които: IV-та научна конференция „Визуалната комуникацуя в културния и образователен процес“ с тема „Функционални и естетически потребности за синтезирането на местен герб или емблема в градско лого“ (2019); „100 години Александър Поплилов“ с тема „Александър Поплилов в българското маркоиздаване“ (2016); III-та научна конференция „Изразни средства във визуалния език – идея и медия“ с тема „Въздействие и комуникативен обмен на театралния плакат в съвременната визуално-културна среда“ (2013); II-ра научна конференция „Плакатно мислене, концептуално изкуство, инвенции“ с тема „Символите и знаците в плакатното мислене – трансформация на стереотипи, идентичност на образи“ (2008).
 
Публикации:
Над десет публикации в специализирания печат измежду които: Атанасов, Н. Марияна и плаката. Предговор към каталог за изложба „IMposter“ – Марияна Иванова. ISBN 978-608-65449-9-7 (2018); Атанасов, Н. Плакатът в игралното кино. Изкуство и критика : Изд. на НХА за научна и критическа интерпретация на актуални проблеми във визуалните изкуства. 2015, (9), с. 51–56. ISSN 1314-0809 (2015); Атанасов, Н. Опърничавите усилия на неукротения български театрален плакат. Проблеми на изкуството : Тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството. 2014, (2), с. 40–47. ISSN 0032-9371 (2015); Атанасов, Н. Тръбач на площада – Асен Старейшински и театралният плакат. Изкуство и критика : Изд. на НХА за научна и критическа интерпретация на актуални проблеми във визуалните изкуства. 2013, (7), с. 27–34. ISSN 1314-0809 (2013).

 

Галерия

Сподели