Николай Георгиев Алексиев, доцент

9.04.1953, София
ХГ „Илия Петров“, София
ВИИИ „Николай Павлович“ (НХА), София, илюстрация и оформление на книгата, 1979
Доцент, катедра „Книга и печатна графика“, дисциплина илюстрация
e-mail: nikolai-aleksiev@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
Награда за принос в областта на българската илюстрация на името на Борис Ангелушев
Награди в областта на: графиката, рисунката и живописта
Негови работи са притежание на: НХА, СГХГ, галерии и частни колекции в страната.
Самостоятелни изложби в: България, Швейцария, Люксембург, Франция, САЩ, Гърция, Кипър и в други страни.
Негови картини се намират в частни колекции в цял свят.

Сподели