Печатни и фотографски техники в керамиката (МА)

Магистърска програма „Печатни и фотографски техники в керамиката“ е с продължителност на обучението от три семестъра в катедра „Керамика“.
Учебната програма е съставена, за да запознае студентите с най-новите тенденции на базата на последните технологични нововъведения, материали в съвременното керамично  изкуство. Курсът стимулира студентите да развият своя потенциал в изследването на съвременните способи на декорация на керамичната повърхност, изпълняват се индивидуални задачи по разнообразни теми, като процесът включва както проектиране, така и изпълнение  в материал.
В специализираните ателиета студентите получават основни практически познания за различните печатни и фотографски методи за декорация на керамичната повърхност и използването им при създаване на съвременно керамично произведение. Усвояват се различните методи на подглазурна , глазурна  и надглазурна декорация. По време на обучението си студентите: 
-имат лекции и дискусии по темите
-имат лекции и участват в уъркшопи на гостуващи художници от България и чужбина работещи  областта на керамиката
-изследват проблемите в областта на керамиката като критика /писмен изследователски текст, есе.
В обучението в о.к.с. “магистър” са застъпени и участия в пленери и симпозиуми, реализиране на съвместни проекти със своя преподавател, участие в уъркшопи и работа в керамични производства и ателиета.
Студентите, завършили магистърската програма в катедра „Керамика“, умеят  да прилагат знанията си в областта на живописта, скулптрата и рисунката, като преподават изкуство в средните  и висшите училища с художествен  профил; умеят да проектират и изпълняват в материал уникатна керамика, произведения за интериорен и екстериорен архитектурен синтез, авторски серии уникатна керамика, проекти за внедряване в керамичното прозводство.
Студентите, завършили магистърска степен в катедра  „Керамика ”, могат да работят в областта на артистичната керамика като проектанти на керамични изделя за керамичното производство, да проектират произведения за архитектурен синтез, да водят специализирани курсове по изкуство, да преподават във висши художествени учебни заведения.
 
Редовни преподаватели:
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
проф. СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ
преп. д-р  РАЛИЦА ГЕЛЕВА – ЦВЕТКОВА

 

Сподели