Петер Кънчев Цанев, проф. д. изк.

29 юни 1967, Габрово
НХА, Графика, 1992
Професор, катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“
Доктор на изкуствознанието
Хон. професор по теория на изкуството във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Член на СБХ
e-mail: p.tzanev@nha.bg
peter-tzanev.com
 
 
 
Монографии:
Психологически подходи в изкуствознанието, 2009
Психология на изкуството, 2008 
Изкуство, психопатологична образност и детски рисунки, 2002 
На английски език:
The Untold Bulgarian Abstraction. (Tzanev, P., Pamukchiev, S.), 2014 
На руски език:
Образ и сознание в арт-терапии. (В. Никитин, П. Цанев), 2017. 
 
Научни статии:
Съвременното изкуство и идеята за визуалното безсмъртие, Философски алтернативи.4, 2017; 16-37.
Искусство в психологическом обществе и арт-терапия после психологизации искусства, В: Искусство – наука – медицина: Феномен арт-терапии. Сборник научних статей. Москва: Российская академия художеств. 2014; 9-10.
Институцията на неоавангарда, краят на изкуството и новите постпсихологически реторики, Изкуство и критика, 1, 2010, 17-22.  
Psychological Approaches to the Art History. Art Psychology.net / Journal of Art Psychology, Issue: 01/2009. 
Художествената инициация и историческото възникване на арттерапията в контекста на аналитичната психология, Алтера Академика, II кн. 4 (8), 2008, 103-110. 
Преоткриване на настоящето: поглед към визуалните изкуства в България от края на ХХ век, В: Българската култура и европейският ХХ век – Сборник материали от XVI лятна научна среща Варна, 2008, 97-112. 
Художествената творба като престъпление. Последици от една криминална психология на изкуството, В: Канон и култура – Сборник материали от XV лятна научна среща Варна, 2007, 194-207 
Съвременното изкуство и идеята за дисциплинарен център. Проблеми на изкуството, 2, 2007, 31-34.
Modern Bulgarian art. Rediscovery of the Present. (Tzanev, P., Panayotova, E.) Donumenta, Regensburg, 2005.
Основни методологически алтернативи пред развитието на съвременното художествено образование според критическите модели на постмодерната теория. Проблеми на изкуството, 1, 2005, 30-35.
Постживописното: хипертекст, хиперфетиш или интермедия, В: Съвременната българска живопис: между локалното и глобалното – Сборник статии, Съставители Чавдар Попов и Свилен Стефанов, София: Издателство ЛИК, 2004; 31-39.
Психиатрия и изкуство - другите екзистенции на рисуването. Изкуство - Art in Bulgaria, IX, 2001, 40-42. 
 
Кураторски проекти: 
2017 - Спорът за реалността, (заедно със Станислав Памукчиев и Кирил Василев) Шипка 6, София
2017 - Свет(л)oотражения”, Ретроспективна изложба на Венцеслав Костов, Галерия Credo Bonum
2016 - Скулптурният обект като зрител, Галерия Васка Емануилова, София
2014 - Неразказаната абстракция, (заедно със Станислав Памукчиев), Шипка 6, София
2013 - Невидимите монументи – недокоснатите тела на града, Парк Дондуков, Пловдив.
2012 - Библиотеката – сили на анонимност, Галерия София Прес, София
2010 - Машини за живопис. Антагонизми на абстрактното производство, Шипка 6, София. 

 

Сподели