Петя Валентинова Благоева, асистент д-р

15.09.1989, София
Средно художествено училище за приложни изкуства "Св. Лука", София
2011 - НХА, специалност „Реламен дизайн“
2012 - НХА, магистърска програма „Теория и практика на художественото образование“
2018 - Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
асистент д-р, катедра Дизайн за детската среда
Член на СБХ, секция Рекламен дизайн
p.blagoeva@nha.bg
behance.net/petq
 
 
 
 
 
Публикации
Възприятие на цвят, или от науката към изкуството и дизайна. Психология на цветовете, Пета научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието БАЛКАНКОЛОР 5 „Цвят във всички направления“, юли 2021 г.
Съвременни тенденции свързани с творческия процес в дизайна, Научна конференция „30 години – дизайн за детската среда“, НХА, ноември 2019 г.
Рекламният образ и модерното изкуство, Сборник международна научна конференция на тема „от сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ВТУ, ноември 2015 г.
Визуални и сетивни влияния в плакатите на Анри дьо Тулуз-Лотрек и съвременните културни афиши, Сборник международна научна конференция на тема „от сетивното към визуалното – изследователски аспекти“, ВТУ, ноември 2014 г.
Маркетинг, реклама и изкуство в съвременната културна индустрия, Сборник конференция – Управленски и маркетинг проблеми в изкуствата,  АМТИИ, Пловдив, ноември, 2014 г.
Маркетингови проблеми на бранда в арторганизациите, Сборник конференция – Управленски и маркетинг проблеми в изкуствата,  АМТИИ, Пловдив, декември, 2013 г.
Развитието на психоанализата във визуалните изкуства, Сборник конференция – Докторантски четения,  НХА, София, ноември, 2013 г.
 
Участия:
Участие в изложба "БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН 2017", СБХ, 2017 г., София
Участие в изложба “Типография и кирилица”, излoжбeни зaли “Рaфaeл Михaйлoв”, 2015 г., Велико Tъpнoвo
 
Награди:
Първа награда за плакат на тема „Животът е безценен!” Програма „Превенция  и контрол на ХИВ/СПИН“ , Министерство на здравеопазването, галерия AlterEgo, 2013 г., София 
 
Изготвяне на проекти за изложби и осъществяване на експозициите „Загадъчната Магда“, Салон на галериите НДК, 2016 г. и „Върху хартия“, галерия Сезони, 2017 г.

Галерия

Сподели