Радостин Василев Седевчев, главен асистент д-р

Роден през 1988 г. в гр. Перник
Oбразователно-научна степен доктор в НХА (2018), Oбразователната програма за млади художници „Близки срещи – визуални диалози school4artists“ на ИСИ–София, (2017), Oбразователно-квалификационна степен магистър „Стенопис” в НХА (2014), Oбразователно-квалификационна степен бакалавър „Стенопис“ НХА (2012). 
Специализира в Университета за изящни изкуства (HfBK), Дрезден, Германия (2017) и Университета Glyndor, Уелс, Великобритания (2011).
Асистент, Стенопис, Доктор
e-mail: radostinsedevchev@gmail.com
radostinsedevchev.net
 
 
Самостоятелни изложби:
2018 
-„Присъстващо отсъствие“ галерия ИСИ-София, куратор Яра Бубнова
2017
„Непредвидимо минало“ галерия Васка Емануилова, куратор Владия Михайлова
 
Избрани групови участия и изложби:
2018
- „Формата на времето“ галерия Червената точка, куратор Мартина Йорданова.
- „БАЗА 2018“, СГХГ, куратор Даниела Радева .
- “Love moves, Generator“, София, с куратор Симеон Василев.
2017
- „Разместване на пластовете“, СГХГ, с куратор Владия Михайлова.
- „School4artists“, галерия ИСИ-София, с куратори Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Яра Бубнова.
- „Изображението вече не е налично“, галерия Credo Bonum, София, с куратор Весела Ножарова.
- „Арт старт: млади художници, които да следим през 2017“, галерия Credo Bonum, София, с куратори: Весела Ножарова, Стефка Цанева, Даниела Радева.
- „Mixed pickles“, галерия HfBK, Дрезден, Германия, с куратор Сузане Грейнке.
2015
- „София куиър форум 2015“, галерия „Академия“, София, с куратор Владия Михайлова. 
- „Водна Кула“, сайт-специфик инсталация, Подземен минен музей, Перник, България, с куратор Ния Пушкарова.

Галерия

Сподели