Райна Златева Дудункова – Тодорова, хоноруван преподавател

03.12.1963, София
СХУПИ, София
НХА, плакат, 1989, София
Хоноруван преподавател, катедра „Плакат и визуална комуникация“, дисциплина комуникация на печата
СБХ
e-mail: rdudunkov@yahoo.com
www.rimidesign.com
 
 
 
 
 
 
1987 – 1998 г. Работила като хоноруван художник към БЧК – рекламни материали, листовки, табла, дипляни и плакати. Поощрителна награда в международен конкурс за плакат на тема КРЪВОДАРЯВЯНЕ                                                                                                                                      1994 – 2000 г. Работила като рекламен мениджър в българо-италиянска фирма                   „Промотрейд” ООД,   
1989 – 2000 г. В този период работила и като художник на свободна практика. Участия в изложби  - общи, VII биенале на театралния плакат. Офромления на книги, запазени марки, рекламни каталози,  пощенски картички, календари  и много  други.                                      
От  2000 г. Работи като художник в собствена фирма за реклама и печат „РиМи дизайн” ООД www.rimidesign.com  
2003 – 2009 г. Работила  като хоноруван преподавател в  НХА „Николай Павлович” гр.София 2010г. Поощрителна награда за плакат „2010 – ГОДИНА НА ШОПЕН”, посветен на 200 години от рождението на Великия полски композитор 
2010 г., 2013 г. - Участие в международно триенале на сценичния плакат – София 
2011 г. Участие с плакат в 20-то МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСВАТА  
2012 г.- 2013 г. Участие в изложби ПЛАКАТ - „Екология“ в галерия „Тандра“, Банкя, "Дузина" в галерия "Академика" 
2013 г. Участие с плакат в 21-то МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСВАТА  
2015 г. Участие с плакат в 22-то МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСВАТА  
2015 г. Участие с два плаката в изложба „Контакт”- 20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ 
2016 г. - Участие в международно триенале на сценичния плакат – София, два плаката – Енигма и Голямата мистерия 

Галерия

Сподели