Резба

Обучението в специалността следва традициите в българското изкуство, които имат дълбоки корени. Голямото разнообразие на приложение на творческата дейност на художника, завършил специалност „Резба“, изисква специфични познания в различни области. Необходимо е усвояването на основни спомагателни дисциплини, които позволяват на специалистите сами да решават многообразни проблеми в художествено-творческата дейност, включваща самостоятелно проектиране и създаване на художествени произведения, научноизследователска, консултантска, организационно-управленска и други дейности.
Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ са подготвени за индивидуална творческа работа и за създаване на художествени произведения в областта на пластичните изкуства. Те притежават необходимите знания и практически умения за проектантска и конструкторска дейност в областта на интериора и мебелния дизайн, на предмети на бита и екстериорната пластика, както и за преподавателска дейност в школи, курсове и средни училища, ако са завършили II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.
 
Редовни преподаватели:
проф. ПЕТЪР БОНЕВ
проф. ВАЛЕНТИН ЛИЛОВ
доц. РОБЕРТ ЦАНЕВ
ас. ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. АНТОН ДОНЧЕВ
проф. д.изк. ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ
преп. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели