Румяна Петьова Панкова, професор д-р

27.09.1956, София
СУ „Климент Охридски“ – психология, педагогика, философия, журналистика
УНСС – международни икономически отношения
Професор, катедра „Психология на изкуството, теория и практика на художественото образование и общообразователни дисциплини“, дисциплини: психология, приложно-експериментална психология, психология на изкуството, възрастова, психология, социална психология, арттерапия
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
e-mail: rymyana.pankova@abv.bg
 
 
2012 – Конкурс за доцент по „Психология на творчеството и арттерапия
2012 – Участие на IХ международна конференция на MBVU с два доклада:
„Идеята за креативност: изследвания и парадигми“; „Теория за персоналната креативност“. В: сборник на MVBU.
2011 – “Visual Facts Interpretation in Art Therapy Practice.” Интерпретация на визуалните факти в арт терапията. In:Art Psychology.net/source et Art Psychology.issue 2.
2011 – „Какво е арт терапия?“  – статия В: Конференция на специалност „Изкуствознание“– Сборник статии, „Изкуствознание“.
2010 – “The ideas of Hans Prinzhorn in “Artistry of the mentally ill”, Идеите на Ханс Принцхорн в „Изкуството на душевноболните“, In:Art Psychology.net/source et Art Psychology.issue 1,
2010 – Автор на програма по  – „Психология на творчеството“.
2010 – „Изкуството и терапията – пътят към арт-терапията“ – статия,
В: сборник от  научна конференция на тема: „Детето на ХХI век“
2010 – „Процесът на креативност – игра на подсъзнанието.“ – доклад, научна конференция на тема: „Детето на ХХI век“
2010 – Зашита на докторска дисертация на тема: „Художественотворчески процес-личностни фактори и креативно поведение“,
2009 – „Методи за развитие на творческото мислене“ – доклад,  Научна  конференция на тема: „Детето на ХХІ век“
2009 –  „Интелект и персеверация в процеса на художественото творчество“ – статия, годишник на специалност „Изкуствознание“, НХА
2009 –  „Рефлексията и нейната операционализация в изобразителното изкуство“ – статия, годишник на специалност „Изкуствознание“,  НХА
2009 – “Reflection and operationalization in Art”, In: Art Psychology.net/source et Art Psychology. issue 1,
2009 –  “The Intelligence and the perseverance as phenomena in the Art”, In: Art Psychology.net/source et Art Psychology.issue 2
2008 –  „Психологически подходи към творческия процес и приложението им в арт-терапията“ – доклад, Научна докторантска конференция „Проблеми и переспективи в развитието на съвременния дизайн и приложно- декоративните изкуства“
2004 – Учебник по Изобразително изкуство – ІІІ клас (съавтор) , ИК.  Анубис
2004 – Книга за учителя – ІІІ клас, ИК.  Анубис,
2003 – Учебник по Изобразително изкуство – ІІ клас (съавтор) , ИК.  Анубис
2003 – Книга за учителя – ІІ клас, ИК.  Анубис,
2002 – Учебник по Изобразително изкуство – І клас (съавтор) , ИК.  Анубис
2002 – Книга за учителя – І клас , ИК.  Анубис

Сподели