Скулптура – форма и движение (МА)

Магистърската програма „Скулптура – форма и движение“ мотивира студентите да се развият като автори с висок критерий и аналитично мислене, владеещи класическата форма на изразяване, но и познаващи възможностите, които носят новите форми.
Съвременните изразни средства имат нематериална, „виртуална“ природа. Това им качество е предизвикателство за нови пластични и концептуални решения в духа на високия критерий, заложен в развитието на изкуството. Познаваме тези форми основно от филмовата и „гейм“ индустрията, както и от архитектурните визуализации.
През първите два семестъра на обучението студентът в магистърската програма „Скулптура – форма и движение“ се обучава основно чрез традиционната дейност в ателието, съчетана със задълбочено опознаване на съвременните тенденции в изкуството. Изследват се различни автори от световната и българската сцена и тяхното присъствие в съвременното изкуство, изучават се техническите възможности, заложени в новите форми, и в качеството им на пластични изразни средства.  През третия семестър студентите концентрират своите интереси и умения върху създаването и изработването на своята дипломна работа по избрана от тях тема.
Дипломираният магистър има теоретична и практическа подготовка, въз основа на която може да заема изпълнителски, експертни, ръководни длъжности в производствени структури, в културните средища и институции.
 
Редовни преподаватели:
проф. ЕМИЛ ПОПОВ
проф. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
доц. ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ
 
Хонорувани преподаватели:
роф. ИВАН ПРАМАТАРОВ
преп. АНА ИВАНОВА
преп. ИВАЙЛО АВРАМОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели