Стефан Димитров Белишки, доцент д-р

София
НХА, реставрация
Доцент, катедра „Реставрация“, дисциплини: Реставрация на кавалетна живопис, реставрация на стенна живопис, теория на реставрацията.
Ръководител на катедрата
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Лекции по програма Еразъм+ в Сплит, Хърватска и Кьолн, Германия.
Член на Асоциация на реставраторите в България (АРБ) и неин делегат в Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.). Вицепрезидент на Е.С.С.О. 
Член на секция “Реставрация” при Съюза на българските художници (СБХ). Член на ICOM и ICOMOS
 
e-mail: st.belishki@nha.bg
 
Изследователски и научно-практически проекти:
2018 – 2021: „Българско културно наследство – методология за изследване на органични материали“, съвместно с ЙОХЦФ при БАН и НАИМ при БАН.
2018 – 2021: ИНФРАМАТ – научно-изследователски консорциум с 16 партньора.
2017-2018 г.  „Проучване и мониторинг на микроклимата при реставрацията на кавалетни живописни произведения от музейната сбирка на НХА“.
2013-2016 г.  Европейски проект EwaGlos за многоезичен речник на термини в областта на реставрация на стенописи и архитектурни повърхности. (координатор на българското участие в европейския проект и ръководител на превода на български език).
2013-2014 г.  „Проучване и изготвяне на програма за реставрация на стенописите в църквата „Св. Йоан Алитургетос” в Несебър“
2013 г.           „Проучване и изготвяне на програма за реставрация на стенописите в църквата „Св. Йоан Кръстител” в Несебър“ (с Атанас Пападакис и д-р Красимира Франгова)
2012-2013 г.   „Проучване на стенописите в църквата „Св. Тодор“ край Бобошево
2012- 20120 г. „Проучване на стенописите в църквата „Св. Николай Чудотворец“ в София (Руската църква)
2009 г. – продължава: „Проучване и реставрация на стенописите в катедрален храм „Св. Неделя“ в София;
2005 г.- 2014: „Проучване и реставрация на стенописите в църква Св. Георги“ в гр. Перник.
1999 г.-2004:  „Проучване и реставрация на стенописите в църквата Св. Никола” в гр. Дряново“ (прекъснат поради преустановено финансиране).
 
Избрани публикации:
YANCHEVA, Denitsa, BELISHKI, Stefan, HARALAMPIEV, Nikifor, VELCHEVA, Evelina, STAMBOLIYSKA, Bistra, FISCHER, Dieter and LEDERER, Albena, 2019. Raman Spectroscopy in the Study of the Wall Paintings in the Church of St Nicholas in Sofia (the Russian Church). In: Book of Abstracts. Potsdam: University of Potsdam. 2019. p. 130–131.
BELISHKI, Stefan and CORR, Susan, 2019. Reflections on Conservation-Restoration Practice Today - A European Perspective. Conservation Ethics Today: Are Our Conservation-Restortation Theories and Practice Ready for the 21st Century? 2019. P. 89–104.
BELISHKI, Stefan, 2018. Conservation of Fourteen Medieval Icons from the Town of Nessebar in Bulgaria. In: Sharing Conservation Decisions. Current Issues and Future Strategies [online]. Rome: ICCROM. 2018. p. 97–110. ISBN 978-92-9077-271-2. Available from: https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-05/sharing_conservation_decisions_2018_web.pdf
BELISHKI, Stefan, 2016. Conservation-Restoration Education and Training in Bulgaria: History, Development and Challenges. Модерна конзервација. 2016. Vol. 4, p. 43–50.
BELISHKI, Stefan, 2012a. Vandalism or Artistic Expression: Street Art on the Monument to the Soviet Army, Sofia, Bulgaria. In: IIC 2012 Congress - The Decorative: Conservation and the Applied Arts. Vienna: IIC. 2012. p. 343–344. ISBN 978-1-907975-77-6.
BELISHKI, Stefan, 2012b. IIC Opportunities Fund Highlights – The Department of Conservation at the National Academy of Arts in Sofia, Bulgaria. News in Conservation. 2012. No. 30, p. 5–7.
BELISHKI, Stefan and CASTALDI, Monica Martelli, 2010. E.C.C.O. and the countries in the Mediterranean- towards common professional principles. In: IIC 2010 Istanbul Congress Conservation and the Eastern Mediterranean. Istanbul: IIC. 2010. p. 283. ISBN 0-9548169-3-5.
BELISHKI, Stefan, 2005a. Инфрачервени рефлектографски изображения в реставрацията на икони. Практически аспект на употребата на цифрови фотоапарати / Reflected IR Images in Conservation of Paintings. Practical Approach to the Use of the Digital Still Cameras. Проблеми на изкуството. 2005. No. 4, p. 41–50.
BELISHKI, Stefan, 2005b. The Wall Paintings in “Saint Nicolas” Church in the Bulgarian Town of Dryanovo. Examination, Conservation and Interaction of the Two Paint Layers of the Decoration in the Interior. In: Церковное искуство- модернизм и традиция. Санкт-Петербург. 2005. p. 152–156.
BELISHKI, Stefan, 2001. The Wall Paintings in St. Nicolas Church in the Town of Dryanovo in Bulgaria- Examination and Start of Conservation. Newsletter of ICOM-CC Working Group Mural Paintings, Mosaics and Rock Art. Copenhagen, 2001.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2017. Ролята на ИКОМОС в процеса на опазване на световното културното наследство – нови предизвикателства  и перспективи. In: Сборник с доклади от научната конференция “Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения”, посветена на 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО -30 септември – 2 октомври 2016. София: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при Българска академия на науките. 2017. с. 30–40. ISBN 978-954-322-908-6.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2016. Видима-индуцирана луминесценция на египетска синя: за документирането на ефекта при стенописи in situ и в музеи. Проблеми на изкуството. 2016. бр. 4, с. 39–43.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2014. Практическо приложение на хидравлично свързващите смеси за инжектиране при реставрация на стенописи. In: Национална конференция „40 Години катедра ”Реставрация” при Националната художествена академия”, София 1. 11. 2013 г. София: Национална художествена академия. 2014. с. 85–98. ISBN 988-854-2988-22-9.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2011. Икони на Захари Зограф в църквата “Св. Георги” в гр. Перник. Технологични особености и реставрационни проблеми. In: Международен научен симпозиум “Византия и славяните” по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски” [online]. София: Софийския университет “Св. Климент Охридски.” 2011. с. 467–474. [Accessed 10 June 2018]. Годишник на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев.”
БЕЛИШКИ, Стефан, 2006. Икона “Св. Богородица” от град Самоков – технологични особености и реставрационни проблеми. Годишник  на  Софийския университет “Св. Климент Охридски”  Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Международната научна конференция “Манастирската култура на Балканите” - по случай 230-годишнината от основаването на Девическия манастир “Покров Богородичен” в град Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002. 2006. бр. 94 (13), с. 297–300.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2005a. Черквата “Св. Георги” в Перник. Предварително проучване за реставрация на стенописите. Паметници, реставрация, музеи. Декември 2005. бр. 5–6, с. 65–69.
БЕЛИШКИ, Стефан, 2003a. Църквата “Св. Никола” в гр. Дряново. Реставрация на двуслойната живописна украса в интериора. Начални етапи на проучване и реставрация. In: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. София: Алая. с. 146–154. ISBN 954-91379-1-0
БЕЛИШКИ, Стефан, 1999. Варианти на приложение на етиленвинилацетатните кополимери при реставрация на съвременна българска живопис. Проблеми на изкуството. 1999. бр. 3, с. 48–55.

 

Сподели