Стефан Димитров Хаджиев, доц. д-р

17.01.1968, София
НУИИ „Илия Петров“ – София
НХА, скулптура
Специализирал програма по квантова механика
Доцент, катедра „Скулптура“, дисциплина скулптура
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства-
Международна асоцияция AIE; AIE и Аполоджърнъл
e-mail: art.internationale_e@abv.bg
 
 
 
 
 
 
2004  – I награда на Международното изложение за иновации в Париж
2006 – Реализация на композиция „Възкресение“ в площ на  Международната асоциация AIE на открито
2010 – Серия лекции на тема „Структура на пространството“
2011 – Мащабна изложба и лекции на тема сферообразни композиции  изградени на принципа опън-натиск към AIE
2012 – I награда за иновации на международен симпозиум наука и изкуство в София към AIE за синтезни модели представящи човешко тяло и иновационни модели на кълбовидни структури създадени чрез системата опън-натиск
Ежегодно участие със самостоятелни изложби в асоциаця AIE

Сподели