Текстил – изкуство и дизайн

Фотография: доц. д-р Росен Тошев
 
 
В специалността се подготвят художници, които работят в двете главни направления на текстила – текстилното изкуство и текстилния дизайн.
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ дава предимство при овладяването на художественото проектиране и изпълнение на тъкан, печатан и ръчно рисуван текстил. Изучават се националната традиция, натурата като генератор на идеи и съвременните текстилни изразни средства, като се придобиват технически и художествени знания за тъканите и десенираните текстилни повърхностни форми.
Основните теми за работа са върху художествения текстил, текстила за интериор, за облекло и аксесоари.
Художникът – бакалавър се реализира професионално като проектант на текстилни изделия за облекло и интериор в областта на текстилната индустрия, като декоратор, като художник в областта на текстилното изкуство.
При завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ се придобива професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АДЕЛИНА ПОПНЕДЕЛЕВА
доц. д-р ВЕРЖИНИЯ МАРКАРОВА
преп. д-р ЦВЕТА ЯВАШЕВА
ас. АДЕЛА ГОРАНОВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. д-р НАТАЛИЯ ДАРМАНЧЕВА
преп. д-р МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА
ас. ЕЛЕНА ЯНКОВА
ас. ЯВОР КОСТАДИНОВ
преп. РОМИЛ КАЛИНОВ
преп. ВЕЛИНА СТАТКОВА
 
http://textiledepartmentbg.blogspot.com/

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели