Текстилно изкуство (МА)

Автор - Адела Горанова
 
 
Студентите изследват, разработват и изпълняват в материал двуизмерни и триизмерни произведения от областта на художествения текстил, теорията и историята на модерното текстилно изкуство, проблемите на авторските реализации в технически, естетически и в художествен аспект.
Изучават се най-новите тенденции, които изграждат облика на съвременното текстилно изкуство. Акцентира се на експеримента и артистичните задачи за двуизмерен и триизмерен текстил, текстилна скулптура, инсталация, създаване на текстилни обекти чрез различни техники, технологии и материали.
През първата година на обучение има широк диапазон от проекти, демонстрации и лекции, които спомагат за доразвиване способностите на студента в едно по-високо ниво на разбиране в тази област. Това помага на студента да работи с широк диапазон  от текстилни тъкачни и нетъкачни и печатни техники, плетене, бродерия, плъст и др.; да използва различни материали за създаването на едно художествено произведение в областта на текстилното изкуство. Това са произведения, предназначени за обществен, жилищен интериор и екстериор, изложбени пространства и др.
Този курс на обучение завършва с дипломна работа и защита. Студентът изработва дипломна работа в материал по избраната от него тема от областта на текстила като изкуство и разработва индивидуален изследователски проект, защитен и с писмен текст – есе.
Дипломната работа може да бъде изпълнена и в промишлени условия, ако индивидуалният изследователски проект е насочен в тази област.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АДЕЛИНА ПОПНЕДЕЛЕВА
доц. д-р ВЕРЖИНИЯ МАРКАРОВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. д-р МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА
преп. ВЕЛИНА СТАТКОВА
 

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели