Здравко Петров Каменаров, професор д-р

19.01.1967, София
ССХУИ „Илия Петров“
НХА, София, консервация и реставрация,1993
Професор, катедра „Стенопис“, дисциплини „Техника и технология на живописта“ и „Иконопис“ в катедрите „Живопис“, „Стенопис“ и „Реставрация“
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ и АРБ
e-mail: kamenarov_zdravko@abv.bg
 
 
 
 
 
НАУЧНОТВОРЧЕСКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗЯВИ
Консервация и възстановка на мозайките (“Св. Евдокия”, “Св. Ап. Петър”, “Св. Ап. Павел” и “Христос Пантократор” в супортите и вотивна мозайка с изображения на цар Фердинанд и царица Елеонора за царския трон) и стенописите в притвора и централния кораб на храм-паметник “Св. Ал. Невски”(1993-1997)
Реставрация на плафонна живопис в Калпазановата къща, Габрово, 1994
Ръководител на колектив за изписване на купола храм “Св.Троица”, София (1999-2000)
Иконостас с 40 икони за храм “Успение Богородично”, София (1997- 2000)
Изписване на параклис “Рождество Христово”, София (2003-2004) - стенописи в купола, икони и мозайки
Мозайка и стенопис за фасадата на манастир “Св. Евхаристия”, София, 1999
Мозайка с изображението на Папа Йоан XXIII за фасадата на църквата “Св. Йоан ХХІІІ, Папа Римски”, София, 2005
Икони за иконостаса и стенопис за фасадата на храм “Св. Троица” в гр. Малко Търново, 2003
Икони за проскинетарии на храм “Преображение” в гр.Пловдив, 2004
Икони за иконостаса на параклис “Св. Иван Рилски”, София,2005
Икони за иконостаса на църквата “Успение Богородично”, с. Черни Вит, 2005
Икони за иконостас на ц. “Успение Богородично”, с. Ново Делчево, 2007
Фасадна мозайка за храм “Св.Троица”, София, 2007
Цялостно изписване на храм “S. Croce”, Борго Манеро, Италия, 2006-2007
Фасадна мозайка за храм “Св.Св. Кирил и Методий”, Костинброд, 2008
Изписване на храм “Успение Богородично”, с. Ново Делчево, 2009
Фасадна мозайка за храм “Св. Марина”, Софийска Митрополия, 2009
Изписване на храм “S. Augostino”, Пескара, Италия 2006-2009
Изписване на храм “Възкресение Христово”, Сосновец, Полша, 2009
Реставрация на стенописи в храм “Св. Троица” (“Румънската църква”), София, 2009
Реставрация на множество икони и картини, в това число произведения на Ив. Мърквичка, Ил. Петров, Г. Железаров, Б. Стефчев, М. Жеков, Никола Одринчанин, Мари Петие, холандска живопис от 18 век и др.
Участие в Европейски проект PANNA – „Plasma And Nano for New Age soft conservation” 2011-2014 г.
Научен ръководител на проект за "Изготвяне на цялостна план - програма за реставрация на скалните рисунки в пещерата Магурата, България", 2018-2019
 
УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБИ
Иконна изложба в Софийска Градска Библиотека, 1998
Колективна изложба – живопис – Галерия “Финес”, София, 1999
Изложба на секция “Реставрация” към СБХ, “Шипка” № 6, 2002
Иконна изложба в Галерията на Институт Йоан Павел Втори – Краков, Полша, 2003
Изложба на секция “Реставрация” в галерия “Академия”, 2009
 
ПУБЛИКАЦИИ
Каменаров, З. За акрилните материали и приложението им в съвременната живопис. – Изкуство/art in Bulgaria, № 67-70, 1999
Каменаров, З. Акрилни материали и класически монументални техники (Стенописите от параклиса “Рождество Христово” – София). В: Проблеми на съвременните изящни и приложни изкуства”. Сборник материали от докторантски конференции 2004-2006 в НХА, С. “ЛИК”, 2007
Z. Kamenarov et al; Cleaning of varnish on 18th century Russian icon Saint Nicolas by means of Atmospheric pressure plasma. 6th International Congress on Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin. Session B: Diagnostics, Restoration and Conservation, (Vol. 2), 2014. pp.427-435. VALMAR-Roma. ISBN 978-88-97987-04-8
Каменаров, З., Оценка на действието на Атмосферно налягане нетермична плазма при редуцирането на сулфидни корозионни продукти от сребро и сребърни сплави – сборник „Форум Реставрация 2014”, АРБ, 2014, С., (под печат)
Каменаров, З., Прилагането на нанотехнологиите при реставрацията на иконата - Християнство и Култура, 2015, С., (под печат);
Каменаров, З., Иконографски, иконописни и технико-технологични решения в реализацията на украсата на храм „Успение Богородично” - сборник научна конференция "70 години катедра Стенопис", НХА, 2018,С.,(под печат);
 
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ
Докторантски разработки по проблеми на изящните и приложни изкуства. Научна конференция, НХА, София, 2004, 2005
Юбилейна конференция на катедра “Реставрация”, 2005
Юбилейна конференция на катедра “Стенопис”, 2008
Уоркшоп “Комбинирани техники”, НХА, 2009
Уоркшоп “Пиктофреско”, Мачерата, Италия по програма “Еразъм”, 2009
6th International Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, National Technical University of Athens (NTUA), Атина, 2013
Plasma Cleaning and Innovative Nanostructured Coatings for Conservation, Istituto per l’Energetica e le Interfasi, Падуа, Италия, 2013
Plasma Cleaning and Innovative Nanostructured Coatings for Conservation, University of Antwerp, Conservation Studies, Белгия, 2013
Plasma Cleaning and Innovative Nanostructured Coatings for Conservation, Musei Vaticani, Рим, Италия, 2014
Plasma Cleaning and Innovative Nanostructured Coatings for Conservation, Staatliche Museen zu Berlin, Rathgen-Forschungslabor, Берлин, Германия, 2014
Plasma Cleaning and Innovative Nanostructured Coatings for Conservation, НХА, София, 2014
Научна конференция "70 години катедра Стенопис", НХА, София 2018

Сподели