Филиал Бургас

За първи път в своята над 120-годишна история Националната художествена академията изнася териториално образователна структура. 
Филиалът в Бургас е факт по силата на Постановление № 16 от 5 февруари 2018 г. на Министерския съвет. В него ще се обучават студенти по специалностите „Живопис“, „Стенопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“, „Мода“ и магистърска програма „Арттерапия“. 
Филиалът на НХА се помещава на втория етаж в модерната и нова сграда на Магазия 1 в зоната за свободен достъп на Бургаското пристанище, където са изградени ателиета и лекционни зали за студентите, както и административни помещения. За създаването на Филиала на НХА в Бургас Академията получи съдействие и цялостна подкрепа от Община Бургас, която със собствени средства направи реконструкция и преустройство на учебните ателиета, за да отговарят на необходимите изисквания.

Страници