За нас

На проведено Събрание на Студентски съвет при НХА (СС) на 07.11.2023 г., беше избрано ново ръководство с мандат от две години. Обновеният състав на ръководството на СС ще спазва принципа за приемственост на проектите и заложените административни дейности наследени от предходния мандат. Основна цел през предстоящите две години е надграждане на постигнатото от предходните ръководства, като си поставя следните цели:
1. Активно подпомагане на учебния процес и студентските програми;
2. Организация на ефективното и прозрачно функциониране на СС;
3. Информиране, развиване и стимулиране на студентската общност.
 
СЪБРАНИЕ НА СС
РЪКОВОДСТВО
 
Председател
Ирина Славова – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Графика“, тел. 088 272 7652, имейл: i1368@nha.bg
 
Зам.-председател по социално-битовото осигуряване
Преслава Петранова – 5 курс, ОКС „магистър“, спец. „Реставрация“, тел. 087 924 4700, имейл: pr.petranova@nha.bg
 
Зам.-председател по учебната дейност
Зорница Йовева – 4 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Плакат и визуална комуникация“, тел. 088 500 2609, имейл: z.yoveva@nha.bg
 
ДРУГИ ПОЗИЦИИ
 
Секретар
Анабел Хамамджиева – 4 курс, ОКС „бакалавър”, спец. „Живопис“, тел. 088 487 6933, имейл: a.hamamdjieva@nha.bg
 
Връзки с обществеността
Димитър Иванов – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Плакат и визуална комуникация“, тел. 089 844 5048, имейл: i1391@nha.bg
 
Връзки с обществеността – заместници
Дарина Димитрова – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Рекламен дизайн“, тел. 089 989 7628, имейл: p513@nha.bg 
Елина Павлова – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Плакат и визуална комуникация“, тел. 087 615 9903, имейл: i1392@nha.bg
 
ЧЛЕНОВЕ ОТ НХА – СОФИЯ
 
Йоанна Петрова – 3 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Стенопис“
Ния Петрова – 4 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Текстил – изкуство и дизайн“
Валентина Динчева – 2 курс, ОКС  „бакалавър“, спец. „Сценография“
Вероника Манчева – 3 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Стенопис“
Вероника Тодорова – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Сценография“
Елена Капелова – 1 курс, ОКС „магистър“, спец. „Дизайн за детска среда“
Богдан Радев – 2 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Изкуствознание“
Гергана Бешева – 3 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Керамика“
Иван Тодоров – 1 курс, ОКС „магистър“, спец. „Живопис“
Владимир Петков – 1 курс, ОКС „магистър“, спец. „Живопис“
Биляна Яръмова – 3 курс, ОКС „бакалавър“, спец. „Керамика“
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КВОТАТА НА ДОКТОРАНТИТЕ
Андриана Коцева – докторант, спец. „Резба“, тел. 087 8315437, имейл: a.kotseva@nha.bg
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС
Ралица Вълева – 3 курс, ОКС ,,бакалавър“, спец. ,,Плакат и визуална комуникация“, тел. 088 279 3226, имейл: r.vuleva@nha.bg
 
Контакти: 
Facebook на Студентски съвет

 

Галерия