За нас

На проведено Общо събрание на Студентски съвет при НХА (СС), на 26.10.2021, беше избрано ново ръководство с мандат от две години. Новото ръководство ще спазва  принципа за приемственост на проектите и желае да надгради постигнатото от предходните ръководства, като си поставя следните цели:
1. Подпомага учебния процес и студентските програми.
2. Организира ефективното и прозрачно функциониране на СС.
3. Информира, развива и стимулира студентската общност 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СС
 
РЪКОВОДСТВО
 
Председател
Преслава Петранова – IV курс, специалност „Реставрация“, ОКС „Магистър“
тел. 0879244700; e-mail: pr.petranova@nha.bg
 
Зам.-председател по социално-битовото осигуряване
Владимир Петков – IV курс, специалност „Резба“, ОКС „Бакалавър“
тел. 0878706461; e-mail: vl.petkov@nha.bg
 
Зам.-председател по учебната дейност
Гергана Йонова – I курс, специалност „Стенопис“, ОКС „Магистър“
тел. 0882701292; e-mail: g.yonova@nha.bg
 
Зам.-председател по въпросите на обучаващите се във филиала на НХА, Бургас
Аксения Аврамова – IV курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ – НХА, Филиал Бургас, ОКС „Бакалавър“
тел. 0889080863; e-mail: ak.avramova@nha.bg
 
Секретар
Елена Капелова – IV курс, специалност „Графика“, ОКС „Бакалавър“
тел. 0895818306; e-mail: el.kapelova@nha.bg
 
ДРУГИ ПОЗИЦИИ
 
Връзки с обществеността
Венелина Петкова – IV курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“, ОКС „Бакалавър“
тел. 0885833103; е-mail: v.petkova3@nha.bg
 
Връзки с обществеността – заместник
Малвина Воева – IV курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“, ОКС „Бакалавър“
тел. 0884887728; e-mail: m.voeva@nha.bg
 
Членове:
1. Алиса Стоилова – IV курс, специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“, ОКС „Бакалавър“
2. Десислава Димитрова – I курс, специалност „Графичен дизайн“, ОКС „Магистър“
3. Зорница Йовева – III курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“, ОКС „Бакалавър“
4. Ивайло Тодоров – специалност „Плакат и визуална комуникация“, ОНС „Доктор“
5. Мария Венкова – I курс, специалност „Стенопис“, ОКС „Магистър“
6. Марко Даниел – IV курс, специалност „Изкуствознание“, ОКС „Бакалавър“
7. Марлен Станчева – IV курс, специалност „Реставрация“, ОКС „Магистър“
8. Пролет Борисова – II курс, специалност „ Плакат и визуална комуникация“, ОКС „Бакалавър“
9. Радина Кафедарова – II курс, специалност „Дизайн за детската среда“, ОКС „Бакалавър“
10. Радослав Стефанов – II курс, специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“, ОКС „Бакалавър“
11. Теодор Мирчев – III курс, специалност „Книга, илюстрация и печатна графика“, ОКС „Бакалавър“
 
Асоциирани членове:
1. Александра Николова – III курс, специалност „Живопис“ – НХА, Филиал Бургас, ОКС „Бакалавър“
2. Ралица Вълева – II курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ – НХА, Филиал Бургас, ОКС „Бакалавър“
 
Контакти: ss@nha.bg
Facebook на Студентски съвет
 
Към СС принадлежат следните постоянни спомагателни органи:
Комисия по учебната дейност (КУД) – тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.
Комисия по социално-битовото осигуряване (КСБО) – занимава се с проблеми относно студентските общежития и участва в кампаниите за стипендии, с цел прозрачност за студентите.
Комисия по въпросите на учащите във филиала на НХА, Бургас (КВУ, НХА, Филиал Бургас) – комисия, създадена с цел да информира студентите и обсъжда въпросите по учебния процес в НХА, Филиал Бургас