Дизайн на порцелан и стъкло

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността подготвя художници в областта на дизайна на порцелана и стъклото.
Комплексното обучение включва :
– Придобиване на общите за всички специалности на НХА знания и умения, позволяващи адекватно участие в съвременния художествен процес.
– Придобиване на знания и умения, позволяващи решаването на най-сложните задачи на художественото проектиране и внедряване в промишленото производство. Студентите се обучават в търсене на нови конструктивни и художествени решения с респект към материалите и разширяване на технологичните и естетическите им възможности.
Специалността е единственият в страната център за подготовка на висококвалифицирани художници – дизайнери в проектантски студиа и производствени предприятия за порцелан, фина керамика и стъкло. Абсолвентите са подготвени да се изявяват и в индивидуалната артистична практика, а завършилите II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобиват професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
проф. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
доц. д-р инж. ВАСИЛ ХАРИЗАНОВ
преп. БОРИСЛАВ КОРУДЖИКОВ
доц. д-р КРАСЕН ТРОАНСКИ
доц. д-р ЕЛИЗАР МИЛЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. МИТКО ДИНЕВ
проф. ЙОРДАН СТОЯНОВ
преп. д-р РАЛИЦА ГЕЛЕВА-ЦВЕТКОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели