Книга, илюстрация, печатна графика

Специалност „Книга, илюстрация и печатна графика“ е съвременна медийна специалност с широкопрофилна ориентация към нуждите на информационното ни общество. Художниците, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалността, могат да упражняват художествено-творческа, авторско-концептуална, проектантска и консултантска дейност в областта на изкуството на книгата, печатните медии и графичния дизайн, чиито обекти са всички видове художествени и периодични издания – книги, вестници и списания, учебно-дидактични издания, информационно-справочни издания, издания за деца; всички форми на приложната графика – фирмен стил и корпоративен дизайн, филателна и рекламна графика, дизайн за непечатни медии, web дизайн, шрифтов дизайн, типография и калиграфия. Широкообхватната учебна програма осигурява необходимите базисни познания и умения в областта на изящната рисунка и композицията, илюстрацията, шрифта и типографията, живописта и графичните техники, фотографията и компютърните аспекти на графичния дизайн, предпечатните процеси. Чрез тясно специализирани дисциплини като полиграфични технологии, маркетинг, реклама и издателски мениджмънт се обучава и извежда високопрофилиран професионализъм, необходим за извършване на организационно-управленски, артдиректорски, проектантски, производствени и експертни дейности, свързани с художественото проектиране и технологическата реализация на печатните медии. Професионалната реализация на завършилите специалност „Книга и печатна графика“ бакалаври се осъществява в широкопрофилирани книгоиздателски къщи, рекламни агенции и студиа за графичен дизайн и рекламно-издателска дейност, в електронни медии, киното, телевизията. Придобилите професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ след завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ могат да преподават в системата на средното образование, в общообразователните и професионални училища по изкуства.  
 
Редовни преподаватели:
проф. ВИКТОР ПАУНОВ
доц. НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
доц. д-р КАПКА КЪНЕВА
 
 
Хонорувани преподаватели:
доц. д-р БИСЕРА ВЪЛЕВА
преп. РАЛИЦА НИКОЛОВА
преп. д-р СНЕЖИНА БИСЕРОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели