Конкурс и благотворителна изложба „С изкуство срещу насилието над животни“

„С изкуство срещу насилието над животни“ е проект на Студентски съвет за учебната 2015/2016 година. Той цели да покаже позицията на младите художници към малтретирането на уличните обитатели, както и да подпомогне дейността на фондация „Четири лапи“, която се бори с този проблем. Чрез произведенията на студентите местната общност може да бъде приобщена към темата и да се включи активно в каузата, закупувайки някоя от творбите.
Проектът включва два етапа:
1) Конкурс за участие в изложба. В него с произведения могат да участват всички студенти на НХА, без ограничения в брой, форма и тн. Жури ще селектера творбите. То ще бъде в състав:
Милена Балчева – уредник музейна сбирка НХА
Мирослава Станева – Председател СС при НХА
Вяра Иванова – Член СС при НХА, специалност „Изкуствознание“
Гергана Труканова – Член СС при НХА, специалност „Метал“
2) Благотворителна изложба. На нея 60 % от стойността на всяка продадена работа ще бъде дарени за дейността на фондация "Четири лапи", а останалата сума остава за участниците, като продажната цена на творбите се определя от авторите. Изложбата ще бъде проведена през април.

Отговорник на проекта:
Мирослава Станева
m.staneva@nha.bg | тел. 088 65 65 027

 

Сподели