Конкурс за проект на лого на Студентски съвет към НХА

На проведено заседание на специализирано жури (20.03.2013) за победител в конкурса бе избран проектът „Око“ на Георги Павлов – докторант към катедра
„Плакат и визуална комуникация“ 
 

Сподели