Дизайн на порцелан и стъкло (МА)

„Дизайн на порцелан и стъкло“ е комплексна специалност със структура, в която функционират две направления – „Порцелан и фина керамика“ и „Стъкло“, между които е изградена всестранна интеграция.
В магистърската степен  се доразвиват знанията и уменията, придобити в бакалавърския курс и се прилагат в сложни комплексни задачи. Задачите се поставят и решават диференцирано в зависимост от посоката на търсенето и таланта на отделния студент, като с всеки се работи индивидуално. Изискват се нови естетически визии и пластични концепции, ново творческо приложение на всички познати техники и технологии. Изследват се взаимодействията на порцелана и стъклото с други материали, с други изкуства и възможностите за влияние върху средата – духовна и материална, чрез създаване на нови тенденции, вкусове, стилове, технологии, концепции.
Завършилите магистърска степен могат да работят в областта на свободната творческа изява, като експерти, като ръководители на проектантски бюра, колективи, институти. Могат също така да преподават във висши училища, да заемат ръководни длъжности в държавната администрация.
 
Редовни преподаватели:
проф. МИТКО ДИНЕВ
проф. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
преп. д-р инж. ВАСИЛ ХАРИЗАНОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р РАЙКО РАЙКОВ
проф. ЙОРДАН СТОЯНОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели