Проект „Студентски програми“

Студентски програми е инициатива на Студентски съвет при Националната художествена академия за учебната 2015/2016 г.  Главна задача на проекта е да проучи мнението на студентите по основни въпроси от тяхното обучение и да представи резултатите пред ръководството на НХА, като бъдат изискани решения по текущи проблеми. Целевата група са всички студенти на Академията - бакалаври и магистри.
 
Кампанията, през която ще се осъществят поставените задачи, е на следните етапи:
1) Провеждане на анкета, достъпна за всички студенти. Чрез своите затворени и отворени въпроси събира оценките и мнението на обучаващите се в НХА. Повече за анкетата тук.
2) Провеждане на дискусии със студентите под формата на кръгли маси.
3) На базата на статистическите данни от анкетата и на резултатите от кръглите маси ще бъде изготвен доклад, който да дава предложения за промяна в основните проблемни звена посочени от студентите.  Той ще бъде представен на ръководството, преподавателите и студенти на следващото Общо събрание на Академията.

 

Сподели