Програма „Ефективност на студентския екип“

Проектът е дългосрочен и цели усвояване на подходящи знания и умения, нужни за ефективната работа на СС. Задачата на програмата е членовете на съвета да са информирани и обучени в следните области:
Структура и дейност на СС
Работа в екип
Работа по проекти и инициативи
Очакваните резултати се постигат чрез изнасяне на презентации, организиране на семинари и обучения, обмяна на опит с колеги и тн. Предвижда се създаване на наръчник, който да послужи на студентите от следващите мандати на съвета.
На събранието от  26 февруари 2015 г., чрез гласуване програмата бе одобрена. Тя е измислена, инициирана и се изпълнява от Диана Костелянчик, в ролята й на член на съвета, като при осъществяването на различните инициативи се включват колеги, със съответните компетенции.

Сподели