Реставрация (МА)

Реставрация в НХА е специалност в образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита след минимум петгодишно обучение.
Виж:
Реставрация (магистърска специалност)

Файлове за изтегляне

Сподели